Články

MS Access - Funkce MID

MS Access - Funkce MID

26. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 3292x

MS Access
SQL

Tato funkce vrátí část textu. Část textu se udává pomocí umístění prvního znaku (například na šesté pozici) a počtu znaků (například tři). Pomocí následujícího...

MS Access - Funkce LEFT, RIGHT

MS Access - Funkce LEFT, RIGHT

26. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 2760x

MS Access
SQL

Pomocí těchto dvou funkcí získáme levou, resp. pravou část textového řetězce. Následujícím dotazem se podíváme na zákazníky, kterým začíná telefon na „+420“....

MS Access - Příkaz ORDER BY

MS Access - Příkaz ORDER BY

25. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 5522x

MS Access
SQL

Už tedy umíme vybírat data z tabulky příkazem SELECT, nyní se je naučíme řadit. Pokud totiž příkaz k řazení nebude použit, budou záznamy většinou v pořadí, v...

MS Access - Funkce LCASE, UCASE

MS Access - Funkce LCASE, UCASE

24. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 3600x

MS Access
SQL

Pomocí těchto funkcí je možné převést textový řetězec na malá, resp. velká písmena. Díky tomu je možné zadat dotaz, aniž bychom věděli, jak přesně je hledaná...

MS Access - Funkce VARP

MS Access - Funkce VARP

22. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 2458x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Výběrový rozptyl všech hodnot. Matematicky vzato jde o druhou mocninu směrodatné odchylky. SELECT VARP (Castka) AS Rozptyl FROM Objednavky

MS Access - Funkce VAR

MS Access - Funkce VAR

21. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 2614x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Výběrový rozptyl vybraných hodnot. Matematicky vzato jde o druhou mocninu výběrové směrodatné odchylky. SELECT VAR (Castka) AS VybRozptyl FROM Objednavky

MS Access - Funkce STDEVP

MS Access - Funkce STDEVP

20. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 2612x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Směrodatná odchylka je v podstatě totéž, jako výběrová směrodatná odchylka, jen bere v potaz teoreticky úplný vzorek dat. Čím je počet zkoumaných hodnot větší,...

MS Access - Funkce STDEV

MS Access - Funkce STDEV

17. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 2509x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Výběrová směrodatná odchylka nám určí, jak velký je rozptyl mezi zkoumanými hodnotami – jak hodně se liší od průměrné hodnoty (pomocí funkce AVG jsme již...

MS Access - Funkce MIN a MAX

MS Access - Funkce MIN a MAX

16. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 4307x

MS Access
SQL

Podobně jako funkce na zjištění průměru, můžeme zjistit nejnižší a nejvyšší částku a to rovnou v jednom dotazu. SELECT MIN (Castka), MAX (Castka) FROM...

MS Access - Funkce AVG

MS Access - Funkce AVG

14. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 2764x

MS Access
SQL

Funkce na zjištění aritmetického průměru. Na to, jaká je průměrná částka objednávky, nám odpoví tento dotaz. SELECT AVG (Castka) FROM Objednavky Výsledkem je 1...