Vladimír Klaus BLOG

MS Access - Příkaz ORDER BY

Vladimír Klaus BLOG

25. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 6186x

MS Access
SQL

Už tedy umíme vybírat data z tabulky příkazem SELECT, nyní se je naučíme řadit. Pokud totiž příkaz k řazení nebude použit, budou záznamy většinou v pořadí, v...

MS Access - Funkce LCASE, UCASE

Vladimír Klaus BLOG

24. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 4890x

MS Access
SQL

Pomocí těchto funkcí je možné převést textový řetězec na malá, resp. velká písmena. Díky tomu je možné zadat dotaz, aniž bychom věděli, jak přesně je hledaná...

MS Access - Funkce VARP

Vladimír Klaus BLOG

22. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 3181x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Výběrový rozptyl všech hodnot. Matematicky vzato jde o druhou mocninu směrodatné odchylky. SELECT VARP (Castka) AS Rozptyl FROM Objednavky

MS Access - Funkce VAR

Vladimír Klaus BLOG

21. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 3232x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Výběrový rozptyl vybraných hodnot. Matematicky vzato jde o druhou mocninu výběrové směrodatné odchylky. SELECT VAR (Castka) AS VybRozptyl FROM Objednavky

MS Access - Funkce STDEVP

Vladimír Klaus BLOG

20. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 3120x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Směrodatná odchylka je v podstatě totéž, jako výběrová směrodatná odchylka, jen bere v potaz teoreticky úplný vzorek dat. Čím je počet zkoumaných hodnot větší,...

MS Access - Funkce STDEV

Vladimír Klaus BLOG

17. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 2849x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Výběrová směrodatná odchylka nám určí, jak velký je rozptyl mezi zkoumanými hodnotami – jak hodně se liší od průměrné hodnoty (pomocí funkce AVG jsme již...

MS Access - Funkce MIN a MAX

Vladimír Klaus BLOG

16. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 5233x

MS Access
SQL

Podobně jako funkce na zjištění průměru, můžeme zjistit nejnižší a nejvyšší částku a to rovnou v jednom dotazu. SELECT MIN (Castka), MAX (Castka) FROM...

MS Access - Funkce AVG

Vladimír Klaus BLOG

14. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 3346x

MS Access
SQL

Funkce na zjištění aritmetického průměru. Na to, jaká je průměrná částka objednávky, nám odpoví tento dotaz. SELECT AVG (Castka) FROM Objednavky Výsledkem je 1...

MS Access - Funkce COUNT

Vladimír Klaus BLOG

12. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 4098x

MS Access
SQL

Funkcí COUNT zjišťujeme počet záznamů. Nejjednodušší použití je toto, ve kterém zjistíme celkový počet objednávek. SELECT COUNT (*) FROM Objednavky Zajímavější...

MS Access - Funkce SUM

Vladimír Klaus BLOG

11. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 4309x

MS Access
SQL

Funkce slouží k provedení součtu hodnot v daném sloupci. Následující příkaz tedy provede součet všech částek v tabulce objednávek. SELECT SUM (Castka) FROM...