Vladimír Klaus BLOG

MS Access - Funkce TRIM, LTRIM, RTRIM

Vladimír Klaus BLOG

28. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 5845x

MS Access
SQL

Funkce umí oříznout mezery ze zadaného textového řetězce. A to buď z počátku i z konce (TRIM) nebo jen zleva (LTRIM) nebo jen zprava (RTRIM). Tento příklad se...

MS Access - Funkce MID

Vladimír Klaus BLOG

26. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 5038x

MS Access
SQL

Tato funkce vrátí část textu. Část textu se udává pomocí umístění prvního znaku (například na šesté pozici) a počtu znaků (například tři). Pomocí následujícího...

MS Access - Funkce LEFT, RIGHT

Vladimír Klaus BLOG

26. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 3858x

MS Access
SQL

Pomocí těchto dvou funkcí získáme levou, resp. pravou část textového řetězce. Následujícím dotazem se podíváme na zákazníky, kterým začíná telefon na „+420“....

MS Access - Příkaz ORDER BY

Vladimír Klaus BLOG

25. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 6925x

MS Access
SQL

Už tedy umíme vybírat data z tabulky příkazem SELECT, nyní se je naučíme řadit. Pokud totiž příkaz k řazení nebude použit, budou záznamy většinou v pořadí, v...

MS Access - Funkce LCASE, UCASE

Vladimír Klaus BLOG

24. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 5813x

MS Access
SQL

Pomocí těchto funkcí je možné převést textový řetězec na malá, resp. velká písmena. Díky tomu je možné zadat dotaz, aniž bychom věděli, jak přesně je hledaná...

MS Access - Funkce VARP

Vladimír Klaus BLOG

22. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 3483x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Výběrový rozptyl všech hodnot. Matematicky vzato jde o druhou mocninu směrodatné odchylky. SELECT VARP (Castka) AS Rozptyl FROM Objednavky

MS Access - Funkce VAR

Vladimír Klaus BLOG

21. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 3587x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Výběrový rozptyl vybraných hodnot. Matematicky vzato jde o druhou mocninu výběrové směrodatné odchylky. SELECT VAR (Castka) AS VybRozptyl FROM Objednavky

MS Access - Funkce STDEVP

Vladimír Klaus BLOG

20. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 3427x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Směrodatná odchylka je v podstatě totéž, jako výběrová směrodatná odchylka, jen bere v potaz teoreticky úplný vzorek dat. Čím je počet zkoumaných hodnot větší,...

MS Access - Funkce STDEV

Vladimír Klaus BLOG

17. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 3509x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Výběrová směrodatná odchylka nám určí, jak velký je rozptyl mezi zkoumanými hodnotami – jak hodně se liší od průměrné hodnoty (pomocí funkce AVG jsme již...

MS Access - Funkce MIN a MAX

Vladimír Klaus BLOG

16. 11. 2012, Vladimír Klaus, přečteno 5981x

MS Access
SQL

Podobně jako funkce na zjištění průměru, můžeme zjistit nejnižší a nejvyšší částku a to rovnou v jednom dotazu. SELECT MIN (Castka), MAX (Castka) FROM...