20.11.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 4134x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Směrodatná odchylka je v podstatě totéž, jako výběrová směrodatná odchylka, jen bere v potaz teoreticky úplný vzorek dat. Čím je počet zkoumaných hodnot větší, tím jsou si směrodatná odchylka a výběrová směrodatná odchylka bližší.

SELECT STDEVP(Castka) AS SmerOdch FROM Objednavky

SQL obrázek

SELECT STDEVP(Castka) AS SmerOdch FROM Objednavky WHERE Castka < 1000

SQL obrázek