06.02.2015, Vladimír Klaus, navštíveno 4344x

MS Access

Upozornění: Triggery jsou použitelné pouze v databázích formátu MS Access 2007 nebo vyšší, proto byla připravena ještě druhá verze databáze, kterou najdete také ke stažení na webu. V pojetí MS Accessu to nejsou přímo triggery, ale datová makra, což s sebou přináší řadu omezení a specialit. Principy ale zůstávají stejné.

Triggery slouží ke spuštění nějaké akce na základě jiné akce či události. Klasickým příkladem je vložení záznamu do tabulky A, což vyvolá třeba založení záznamu v tabulce B. Tabulka A mohou být Objednavky a tabulka B pak nějaká logovací tabulka, do které zapisujeme změny, které nás zajímají. Tou změnou ale může být i odstranění nebo úprava záznamu.

A aby to nebylo tak jednoduché, je možné takový trigger nastavit na událost „před akcí“ nebo až „po akci“.

Co to jsou triggery 1

Problematika triggerů je docela rozsáhlá a občas i docela složitá, proto se zde zaměříme jen na základy a obecné principy. Je také dobré si uvědomit, že triggery mohou více či méně zpomalovat fungování databáze.