20.08.2013, Vladimír Klaus, navštíveno 3434x

MS Access
SQL

Funkce ASC() vrátí číselnou ASCII hodnotu předaného znaku, resp. prvního znaku z předaného textového řetězce. Funkce ASCW() vrátí UNICODE hodnotu z téhož.

Jako příklad si uvedeme získání této hodnoty z prvního znaku příjmení našich zákazníků. Aby to bylo přehlednější, zobrazíme si jak celé příjmení, tak i první znak.

SELECT Prijmeni, LEFT(Prijmeni, 1) AS Znak, ASC(Prijmeni) AS Kod
  FROM Zakaznici

Funkce ASC a ASCW

Opět zde nastal klasický případ, kdy funkce ASC() neumí pracovat s prázdnou hodnotou, což musíme ošetřit pomocí funkce NZ(). Bezpečnější varianta, kde prázdnou hodnotu převedeme třeba na mezeru, tedy může vypadat takto.

SELECT Prijmeni, LEFT(Prijmeni, 1) AS Znak, ASC(NZ(Prijmeni," ")) AS Kod
  FROM Zakaznici

Funkce ASC a ASCW

V jiných databázích

Místo funkce ASC se může používat ASCII.