3. 9. 2021, Vladimír Klaus, navštíveno 7905x

Osobní rozvoj

Nedávno jsem si pořídil velmi speciální Rubikovu kostku - GoCube Edge. Je to klasická kostka, ale zároveň se přes Bluetooth může propojit s mobilní aplikací a ta zároveň "vidí", jak je kostka rozházená a pomůže vám ji složit. O detailech této hračky ale až jindy. Proč ji tedy zde zmiňuji? Součástí aplikace je i "akademie" učící kostku složit. A na základě ní jsem se rozhodl připravit malý návod, protože bych to časem mohl zase zapomenout 😉 On je totiž jiný, než jsem se naučil v dětství, a protože je i jednodušší/rychlejší, stojí za to se naučit právě tento. Vše budu ale demonstrovat na jiné kostce, o které jsem se nedávno zmiňoval.

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 1

Upozornění: Tento návod si píšu především pro sebe a je tedy možné, že některým krokům či poznámkám, algoritmům nebudete rozumět. V takovém případě mi napište, návod rád vylepším či rozšířím.

Skládání kostky lze rozdělit do několik kroků a postupů - algoritmů.

Nejprve ale něco k označení otáčení. Možná se Vám to zdá divné, ale v podstatě jde vždy o pohyb "ve směru hodinových ručiček".

  • R - pravá strana a zároveň otočení od sebe
  • L - levá strana a zároveň otočení k sobě
  • U - horní strana a zároveň otočení doprava
  • D - dolní strana a zároveň otočení doleva
  • F - přední strana a zároveň otočení doprava
  • B - zadní strana a zároveň otočení doleva

Písmenka s apostrofy, pak znamenají opačný směr, tedy třeba R' = pravou stranou k sobě a D' = dolní stranou doprava. Což tedy znamená zase vždy pohyb "proti směru hosinových ručiček".

Občas můžete vidět i L2 nebo třeba F2, pak to znamená 2 otočení. A protože má kostka 4 strany, je jedno, kterým směrem ta dvě otočení uděláte. 😁

Možná to vypadá zmateně, ale už to funguje dobrých 40 let, tak se neučte nic jiného, tohle je prostě základ!

Krok 1a - Kopretina

Nejprve je třeba okolo žlutého středu sestavit bílé hrany - vůbec nemusí odpovídat středům (jako ve verzi 1b), což je mnohem rychlejší. Na to většinou žádný návod není, to by měl každý zvládnout sám. I když uznávám, že po jisté zkušenosti najdete pár malých chytrých postupů, jak tam potřebnou kostičku dostat rychleji.

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 2

Krok 1b - Kopretina

Nejprve je třeba okolo žlutého středu sestavit bílé hrany, ale tak aby odpovídaly barvě středů na sousedních stranách. Je to pracnější, než 1a, ale pak je zase 2b rychlejší.

Krok 2a - Bílý kříž

Ve druhém kroku potřebujeme jednotlivé strany přetočit o 180 stupňů, ale tak, aby to odpovídalo středům. Takže budete muset případně vždy horní stranu pootočit a teprve poté otočit dolů.

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 3

Krok 2b - Bílý kříž

Pokud jste postupovali podle 1b, pak je druhým krokem pouze přetočení všech čtyř stran o 180 stupňů, tedy aby byly tyto hrany stále správně umístěné, jen okolo bílého středu.

Krok 3 - Bílé rohy (první vrstva)

Nyní je třeba rohy, kde jedna z barev je bílá, dostat na správné místo do první vrstvy. K tomu se používá tzv. "pravý algoritmus", jež se musí opakovat případně několikrát, než se kostička správně umístí. 

Otočte kostku žlutým středem nahoru a najděte roh, kde bude bílá a třeba oranžová s modrou. Otáčením horní vrstvy přemístěte tento roh na správné místo, tedy tak, aby po stranách byly ve středech oranžová a modrá. Roh musíte mít u pravé ruky.

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 4

Pak opakujte pravý algoritmus tak dlouho, dokud se roh nedostane dolu (do bílé vrstvy) a nebude i správně orientovaný. Stejně postupujte i u zbývajících 3 rohů.

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 5

Počet opakování pravého algoritmu závisí na orientaci rohu. V podstatě platí:
- když je bílá napravo, stačí 1 provedení
- když je bílá vpředu, je třeba 5 provedení *)
- když je bílá nahoře, jsou třeba 3 provedení
po 6 opakováních se kostka dostává do úplně stejného stavu, jako byla na začátku!
-
*) no a nebo použijete levý algoritmus, a pak stačí jen 1 provedení
- pak je ještě situace, kdy je správný roh na svém místě (dole v bílé vrstvě), ale je špatně orientovaný - pak je třeba provést 4 opakování

Pravý algoritmus

Jak se často píše, tento algoritmus se naučte opravdu perfektně, budete ho používat úplně nejvíc ze všeho!

R U R' U'

Levý algoritmus

Tento algoritmus je stejný, jako pravý, je se provádí s levou stranou, a tedy tak trochu opačně:

L' U' L U

Krok 4 - Barevné středy (druhá vrstva)

V horní vrstvě (žlutý střed nahoře) najděte středovou kostičku, která patří do středu na svislé hraně a připravte si ji tak, aby seděla barva u jedné ze stran. Zde zeleno-oranžová sedí s oranžovým středem.

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 6

Nyní otočte horní vrstvou tak, jako byste kostičku chtěli odstranit z dosahu té druhé strany. Na obrázku je středová oranžová/zelená. Mám ji u oranžového středu, takže ji pootočím doprava (doleva by se dostala k zelené a to nechceme).

Nyní kostku vezmeme tak, aby oranžový střed byl vepředu a zelený vlevo a budeme postupovat takto:

"L-algoritmus" otočíme kostku doprava "R-algoritmus"

A úplně stejně pokračujeme u dalších středů. Pouze se může celá akce odehrávat opačně. Tedy kostičku odstraním pootočením doleva a pak:

"R-algoritmus" otočíme kostku doleva "L-algoritmus"

Výsledek - máme složené 2 vrstvy!

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 7

Krok 5 - Žlutý kříž

Když se podíváte na stranu se žlutým středem, uvidíte jednu ze tří základních situací:

  • žlutý je pouze střed
  • žlutá je celá střední linie
  • žlutý je (alespoň) jeden čtvrtkříž (střed + kostička vpravo + kostička dole)

Pokud platí první varianta, nemusíte nic dělat, pokud druhá, otočte kostkou tak, aby linie vedla horizontálně, pokud třetí, otočte kostkou tak, aby čtvrtkříž měl žluté kostičky vpravo a dole.

Nyní vlastní algoritmus:

F "R-algoritmus" F'

Pokud nevidíte celý žlutý kříž, celý postup opakujte, tedy případně otočte kostkou, abyste viděli výše zmíněnou linii nebo čtvrtkříž ve správné pozici a zopakujte algoritmus.

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 8

Krok 6 - žluté rohy na správných místech

Další krok vychází z premisy, že alespoň 2 rohy (žlutá strana nahoře) jsou na správných místech. Tedy otáčejte horní vrstvou tak dlouho, až najdete, které dvě barvy rohové kostičky jsou na správném místě (byť třeba špatně orientované). Zde to jsou zelené, které sedí s oranžovou a červenou stranou:

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 9

Otočte kostkou tak, aby tyto dva rohy byly vlevo. Velmi pravděpodobně rohy na pravé straně budou vyžadovat prohození. Slouží k tomu tento algoritmus:

3x "R-algoritmus" otočíme kostku doleva 3x "L-algoritmus"

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 10

Krok 7 - žluté rohy správně orientované

Je možné, že nyní máte již celou žlutou stranu složenou. Ve výjimečných případech třeba i celou kostku. Ale pokud, ne, bude třeba zařídit, aby byly žluté rohy správně orientované, tedy, aby žlutá strana rohu byla opravdu u žlutého středu.

Pozor - zde musíte kostku otočit, aby byla bílá strana nahoře.

Otáčením spodní vrstvy najdete roh, který je na správném místě a je špatně orientovaný (nemá žlutou dole) a provedete pravý algoritmus a to opakovaně, dokud nebude žlutá ploška dole. Zde tedy máme oranžovo-zeleno-žlutý roh správně orientovaný.

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 11

Kostka nyní vypadá docela rozházeně, ale tuto skutečnost ignorujte a otočením spodní strany najděte další špatně orientovaný roh a (opakovaně) proveďte pravý algoritmus, stejně tak pro další rohy. A jako zázrakem je nyní celá žlutá strana složená.

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 12

Krok 8 - prohození žlutých hran = FINÁLE

Pokud náhodou není již celá kostka složená, následuje poslední, nejtěžší krok. Jde totiž o to, že žádný z předchozích algoritmů se nebude používat, jde o zcela nový algoritmus.

Pozor - zde musíte kostku opět otočit, aby byla žlutá strana nahoře. Pokud je nějaká strana složená (v mém případě červená), tak ji umístěte dozadu, jinak je to jedno.

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 13

Nyní se podívejte na kostku a představte si, jak musí kostičky na hranách rotovat, aby se dostaly na správné místo. V mém případě musí rotovat po směru hodinových ručiček - oranžová zprava dopředu a zelená ze předu doleva a modrá to obkrouží až na pravou stranu. Algoritmus je pak tento:

F2 U L R' F2 L' R U F2 

Kdyby měly kostičky rotovat proti směru hodinových ručiček, byl by algoritmus stejný, jen u horní strany opačný:

F2 U' L R' F2 L' R U' F2 

Jak skládat Rubikovu kostku (pro začátečníky), obr. 14

Závěr

Otázkou je, zda se vám bude zdát tento návod jednodušší než jiný, který jsem zmiňoval před časem. V každém případě jde v obou případech o jednoduché, pomalé metody. Ty složitější sám nepoužívám (zatím), tak nemohu posuzovat, o kolik jsou lepší a rychlejší. Pokud ovšem nechcete závodit v rychlosti, jsou oba návody dostatečné a časem jistě dáte složení pod 2 minuty, možná rychleji. Záleží na šikovnosti i rozmíchání. 😎

Doporučené zdroje: