14.11.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 4852x

MS Access
SQL

Funkce na zjištění aritmetického průměru. Na to, jaká je průměrná částka objednávky, nám odpoví tento dotaz.

SELECT AVG(Castka) FROM Objednavky

SQL obrázek

Výsledkem je 1 696,50 Kč, což bude dále využitelné u statistických agregačních funkcí.