21.12.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 4681x

MS Access
SQL

Pomocí predikátu IN zadáme výčet hodnot, které musí být splněny při filtrování. Je to tedy v jistém smyslu docela podobné predikátu BETWEEN.

Pokud nás tedy zajímají objednávky za 399 nebo za 799 korun, pak:

SELECT * FROM Objednavky WHERE Castka IN (399, 799)

SQL obrázek

Porovnejte také s výsledkem, pokud použijeme predikát BETWEEN.

SELECT * FROM Objednavky WHERE Castka BETWEEN 399 AND 799

SQL obrázek