02.01.2013, Vladimír Klaus, navštíveno 3707x

MS Access
SQL

V celé příručce se snažím dodržovat zásadu, že SQL příkazy jsou psány velkými písmeny. Je to ale pouze pro zpřehlednění, protože následující dva příklady jsou zcela ekvivalentní.

SELECT ID, Prijmeni FROM Zakaznici WHERE Mesto = "Praha 8"

Select Id, PRIjmeni frOM ZAKAZNIcI where MeStO = "Praha 8"

SQL příkazy, funkce a predikáty je možné napsat jakýmkoli způsobem, ale to neplatí pro hodnoty.

SELECT ID, Prijmeni FROM Zakaznici WHERE Mesto = "praHA 8"

Předchozí příkaz tedy nic nenajde! Jak podobnou situaci řešit se dozvíte v části Funkce LCASE, UCASE.