06.05.2018, Vladimír Klaus, navštíveno 3062x

Knihy
Osobní rozvoj

Pozitiní leader, Jan Mühlfeit a Melina CostiZajímavostí této knihy je, že vlastně není vůbec určena pro mě. Neměla by být. Nejsem žádný leader, nikdy jsem nebyl a ani se na to nechystám. Přesto jsem v ní objevil tolik zajímavého materiálu, inspirace a nápadů, že mě to docela překvapilo. Často totiž stačí ve větách odstranit slovo leader nebo při popisování nějakého postupu pro firmu či oddělení si představit sebe sama a pořád to dává smysl. Velký smysl!

Stavte na svých silných stránkách, ne na profitu, a hlavně dělejte to, co máte skutečně rádi.

Kniha je rozdělena do 4 částí a celkem 12 větších kapitol s jasným cílením, popisem, úkoly. Například "Kdo jsem", "Audit silných stránek", "Vytváření vizí", "Vyhoření a stres" apod. Informace tam podávané nejsou žádná trapná obecná moudra a fádní doporučení, ale vše je koncipováno jako vyburcování k zamyšlení nad sebou samým, hledáním vlastních cílů, motivací, vyhodnocováním, zkoušením různých metod apod.

Krásně se zde také odkrývají povahy řady lidí, se kterými jsem se setkával a vlastně stále setkávám nebo o nich slyším. Co je motivuje nebo spíš nemotivuje v práci, a tedy proč dosahují resp. nedosahují dobrých výsledků, proč se třeba dokonce flákají, i bohužel proč vlastně v životě nejsou ani moc šťastní. Znáte to rozdělení na "zaměstnání", "kariéru" a "povolání"? Pokud nikoliv, další důvod, proč si knihu přečíst.

Velmi mě oslovila část týkající se auditu silných stránek, z toho plynoucí uvědomění si, co mě motivuje v práci a jak je skvělé, když silné stránky mohu co nejvíc využívat. Stranou nezůstane ani Maslowova pyramida, potvrzení nefunkčnosti peněz jako dlouhodobého motivátoru. Zmiňuje se tu také mor dneška, což je vyhoření, vedoucí nejen k blbé náladě či frustraci, ale často bohužel ke skutečné depresi, což už není žádná sranda. Stejně tak jako přeceňování (nepochopení) informací na sociálních sítích, nesmyslné srovnávání se s ostatními apod. Naštěstí jsou tam i kapitoly související s nabíjením energie, pravidelným odpočinkem, pomáhání druhým apod.

Nyní je to 25 let, co působím v IT oboru a přemýšlel jsem nad dalším směřováním, možná restartem, přehodnocením priorit apod. A zdá se, že přesně takovou publikaci jsem si potřeboval přečíst. Kniha je opravdu nabitá spoustou informací, postřehů i rad, takže ji mám skoro z poloviny podtrhanou, což dělám zcela výjimečně.

Závěrem musím také vyzdvihnout velmi pěkné a přehledné grafické zpracování, ale i kvalitně vyrobenou knihu, která se dobře čte a něco vydrží. Pokud chcete sobě či někomu dalšímu nadělit pěkný dárek, tato kniha je sázka na jistotu!