5. 1. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 5238x

MS Access
SQL

To je sloupec, který by měla mít každá tabulka. Je to číselná hodnota, většinou začínající 1. Při každém vložení nového záznamu se zvýší o jedničku, takže se zajistí unikátnost této hodnoty. A pokud smažete záznam s nějakým ID, tak ho v dané tabulce už nikdy žádný záznam nedostane!

SQL obrázek

Na to je třeba dát velký pozor, zvláště pokud takovou operaci provedete třeba v tabulce produktů a zároveň je takový produkt použit v objednávce. V takové chvíli by došlo k porušení konzistence (referenční integrity) a byl by z toho velký problém – objednávka by obsahovala již neexistující produkt.

Aby se takové situaci předešlo, je třeba zajistit referenční integritu, ale to je už nad rámec této příručky.