Jak v ASP.NET bezpečně zkrátit text a případně doplnit tečkami

7. 1. 2014, Vladimír Klaus, přečteno 3658x

ASP.NET/C#

Dříve nebo později vás v C# překvapí, jak poněkud hloupě pracuje funkce Substring(). Když totiž zadáte požadovanou délku, která přesahuje délku vlastního textu, skončí to výjimkou.

Jak v ASP.NET bezpečně zkrátit text a případně doplnit tečkami

Takto vypadá problematický příklad:

  var Text = "Malý text";
  var KratsiText = Text.Substring(0, 10);

Jak v ASP.NET bezpečně zkrátit text a případně doplnit tečkami

Řešení je jednoduché – napíšeme si bezpečnější funkci, která délku ohlídá.

  //Bezpečnější varianta, která neskončí výjimkou, pokud je textový
  //řetězec kratší než požadovaná délka
  public static string LeftStr1(string s, int length)
  {
    return (s.Length > length) ? s.Substring(0, length) : s;
  }

Docela často ale potřebujete textový řetězec nejen zkrátit, ale také nějak ukázat, že došlo ke zkrácení. Nejčastěji se přidávají tři tečky, proto si funkci trochu vylepšíme. A to také tím, aby zkrácený text nekončil uprostřed slova.

  //Druhá varianta umožní doplnit v případě zkrácení třeba ještě tečky
  public static string LeftStr2(string s, int length, string ending = "") {
    int lastDelim;

    //pokud bude třeba text zkracovat
    if(s.Length > length) {
      //nejprve zkrátím text na zadanou délku, dále budu hledat
      //oddělovač a zkracovat lépe
      s = s.Substring(0, length);

      //najdeme poslední mezeru
      lastDelim = s.LastIndexOf(" ");

      //pokud tam nějaká je, zkrátím to k ní
      if(lastDelim > 0) {
        s = s.Substring(0, lastDelim);
      }

      //pokud chci nějaké zakončení, tak ho přidám
      if(ending != "") {
        s += ending;
      }
    }
    return s;
  }

Určitě vás napadá další vylepšení této funkce – třeba moci zadat místo pouhé mezery celou sadu oddělovačů. To se může hodit, pokud jsou v textu pevné mezery, tabelátory apod. Zároveň by bylo ale potřeba, aby se sada oddělovačů nemusela zadávat, stejně tak jako zakončovací řetězec v předchozí variantě.

  //Třetí varianta vychází z druhé, pouze umožňuje zadat sadu oddělovačů,
  //které se budou hledat. To se může hodit, pokud jsou v textu pevné
  //mezery, tabelátory apod. 
  public static string LeftStr3(string s, int length, string[] delims = null, string ending = "") {
    int lastDelim;

    //pokud bude třeba text zkracovat
    if(s.Length > length) {
      //nejprve zkrátím text na zadanou délku, dále budu hledat oddělovač
      //a zkracovat lépe
      s = s.Substring(0, length);

      //pokud nezadám sadu oddělovačů, vytvořím si vlastní sadu o jednom
      //prvku, který bude obsahovat mezeru
      if(delims == null) {
        delims = new string[] {" "};
      }

      //nyní najdu oddělovač, který je nejblíže konci
      lastDelim = -1;
      foreach (string delim in delims) {
        var pos = s.LastIndexOf(delim);
        if(pos>lastDelim) {
          lastDelim = pos;
        }
      }  

      //pokud tam nějaký oddělovač je, řetězec zkrátím 
      if(lastDelim > 0) {
        s = s.Substring(0, lastDelim);
      }

      //pokud chci nějaké zakončení, tak ho přidám
      if(ending != "") {
        s += ending;
      }
    }
    return s;
  }

Funkce potom můžete volat třeba takto:

  
  var Text = "Malý text";
  //var KratsiText = Text.Substring(0, 10);
  var DivnyText = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  var SlozitejsiText = "Toto je delší, pokusný text.";

  LeftStr1(Text, 6)

  LeftStr2(Text, 6)
  LeftStr2(Text, 6, "...")
  LeftStr2(DivnyText, 6, "...")
  LeftStr2(SlozitejsiText, 16, "...")

  LeftStr3(Text, 6)
  LeftStr3(Text, 6)
  LeftStr3(DivnyText, 6)
  //tady založíme pole, které bude obsahovat mezeru, čárku a tabelátor
  LeftStr3(SlozitejsiText, 16,
    new string[] {" ", ",", Convert.ToChar(9).ToString()}, "...")

Asi jste si všimli, že toto chytřejší řešení má oproti originální funkci jednu nevýhodu - neumí vracet část řetězce zprostředka. Ale to se při zkracování zase tak často nepoužívá a jistě si to případně budete umět doprogramovat již sami.