20. 12. 2012, Vladimír Klaus, navštíveno 4453x

MS Access
SQL

Pomocí tohoto predikátu je možné specifikovat v podmínce interval. Takto třeba zjistíme produkty, jejichž cena je od 100 do 1000 Kč.

SELECT * FROM Produkty WHERE Cena BETWEEN 100 AND 1000

SQL obrázek

V našem případě a v MS Access databázi je tento příkaz ekvivalentní s následujícím:

SELECT * FROM Produkty WHERE Cena >= 100 AND Cena <= 1000

Bohužel to nemusí být pravda u jiných databází, kde by tomu odpovídal tento dotaz, kdy hraniční hodnoty intervalu jsou vyloučeny.

SELECT * FROM Produkty WHERE Cena > 100 AND Cena < 1000

Docela zajímavé je, že se tento predikát dá použít i na textové řetězce a dotaz zafunguje, aniž by bylo třeba tabulku řadit dle sloupce Prijmeni. Zde je také krásně vidět, že hraniční hodnoty jsou opravdu do výsledku zahrnuty.

SELECT * FROM Zakaznici
WHERE Prijmeni BETWEEN "Kuklík" AND "Sobota"

SQL obrázek