07.01.2013, Vladimír Klaus, navštíveno 4253x

MS Access
SQL
SQL Server

V řadě případů je dobré (nebo dokonce nutné) nahradit název tabulky aliasem – tedy zpravidla kratším názvem, což může být i jedno písmeno. Kromě toho, že je to kratší, daleko snadněji se pak změní název tabulky, protože to stačí upravit jen na jednom místě. V neposlední řadě pak může být zápis dotazu přehlednější, protože se nemusí stále opakovat (třeba i) dlouhý název tabulky.

Vezměme tento příklad, kdy se obě tabulky několikrát v dotazu opakují.

SELECT SUM(Objednavky.Castka), Ulice FROM Objednavky
INNER JOIN Zakaznici ON Objednavky.IdZakaznika = Zakaznici.ID
WHERE Zakaznici.Mesto = "Praha 8"
GROUP BY Zakaznici.Ulice

A takto to bude vypadat při použití aliasů – za název tabulky uvedeme jeho alias a dále se pak na něj odkazujeme.

SELECT SUM(o.Castka), Ulice FROM Objednavky o
INNER JOIN Zakaznici z ON o.IdZakaznika = z.ID
WHERE z.Mesto = "Praha 8"
GROUP BY z.Ulice

V případě, že bude třeba dotaz upravit na tabulku zahraniční objednávky, bude stačit jedna jediná změna:

SELECT SUM(o.Castka), Ulice FROM ZahranicniObjednavky o
INNER JOIN Zakaznici z ON o.IdZakaznika = z.ID
WHERE z.Mesto = "Praha 8"
GROUP BY z.Ulice

Poznámka: Podotýkám, že aliasy tabulek se na rozdíl od aliasů sloupců, zpravidla neuvozují klíčovým slovem AS.