03.03.2014, Vladimír Klaus, navštíveno 3850x

MS Access
SQL

Funkce vrátí délku textového řetězce.

SELECT Nazev, LEN(Nazev) AS DelkaNazvu FROM Produkty

Funkce LEN, obrázek 1

Funkci můžeme samozřejmě použít i v podmínce. Takto si vypíšeme zákazníky, kteří mají jména delší než 15 znaků. Podobná funkce se nám může hodit, pokud se chystáme třeba tisknout štítky nebo jsme omezeni prostorem.

SELECT Jmeno+" "+Prijmeni AS CeleJmeno, LEN(Jmeno+" "+Prijmeni) AS Delka
  FROM Zakaznici
  WHERE LEN(Jmeno+" "+Prijmeni)>15;

Funkce LEN, obrázek 2

V jiných databázích

V jiných databázích se funkce může jmenovat LENGTH. Také nezapomeňte na to, že sčítání textových řetězců se v jiných databázích může provádět pomocí dvou svislítek („||“) nebo znakem „&“, nikoliv pomocí znaku „+“.