08.08.2013, Vladimír Klaus, navštíveno 4021x

Grafika
Photoshop

Začněte vytvořením nového dokumentu (Ctrl+N) o velikosti 500 x 333 pixelů. Vyplňte ho lineárním gradientem ze světle šedé (#d0d0d0) do tmavě šedé (#515151).

Motion Blur - broušený kov

Přidejte šum s tímto nastavením pomocí…

Filter > Noise > Add Noise…

Motion Blur - broušený kov

A následně proveďte rozostření pohybem

Filter > Blur > Motion Blur…

  Motion Blur - broušený kov

Výsledný obrázek vidíte zde. Struktura zatím není příliš výrazná a také je problém s okraji obrázku, kde filtr generuje nepatřičné pruhy.

Motion Blur - broušený kov

Pruhy nyní odstraníme a přidáme trochu kontrast. Vyberte celý obrázek (Ctrl +A), zvolte Edit > Free Transform (Ctrl+T) a roztáhněte/transformujte obrázek do stran (s přidržením klávesy Alt bude transformace souměrná) tak, aby pruhy zmizely. Tlačítkem Enter transformaci potvrďte.

Motion Blur - broušený kov

Nyní vrstvu zkopírujte (Ctrl+J), nastavte ji interakci na Soft Light a krytí snižte na 80 %.

Motion Blur - broušený kov

Dílo dokončete větším měkkým štětcem, černou barvou a krytím nástroje na 5-10 %. Můžete kreslit do rohů, stran, zkrátka trochu nasimulovat světlo a stín, aby nepůsobil obrázek příliš uměle. Můžete přidat i text, rámeček, dobarvit, použít Lighting Effects…

Motion Blur - broušený kov