30. 12. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 2666x

Grafika
Photoshop

Field Blur

Tento filtr je zajímavý v tom, že umožňuje rozostřit více oblastí na jednom obrázku, každou jinak a vše je zcela interaktivní.

Filter > Blur > Field Blur…

Zkusme tedy vyjít ze základního obrázku s tím, že se pokusíme „zaostřit“ pouze sochu uprostřed – tedy spíš rozostřit okolí.

Field Blur

Klikneme na několik míst, čímž rozmístíme jakési rozostřovací body. Jejich intenzitu (každého bodu zvlášť!) naznačuje světle šedá část kružnice (můžeme myší měnit) nebo v pravém horním rohu přímo číselná hodnota.

Field Blur

Specialitou tohoto obrázku je rozostřovací bod umístěný na sochu, kterou chceme mít ostrou. To sice nedává smysl, ale jen do té chvíle, než tomuto bodu nastavíte parametr Blur na nulu. Kdyby tam nebyl, tak by i v tomto místě působily ostatní body a vše by pochopitelně bylo rozostřené. Bod vlevo má nastaveno 5 px a dva body vpravo pak 10 px. Aktuální bod je možné tlačítkem Delete odstranit.

Field Blur

Výhodou tohoto filtru je, že je spolu s Iris Blur a Tilt-Shift přístupný najednou a pokud se tedy některý z nich pokusíte aplikovat na obrázek, můžete si nakonec zvolit zcela jiný, případně je všechny zkombinovat. Jediným problém je, že filtr nefunguje, pokud se vrstva převede na Smart Object.