16. 9. 2016, Vladimír Klaus, navštíveno 1737x

JavaScript
Knihy

jQuery Succinctly, Cody LindleyKniha, která navazuje na tu o JavaScriptu, jen byla napsána dříve. Má 100 stránek a opět na velkém množství příkladů vysvětluje základní principy používání této knihovny. Důležité je hned na začátku pochopit, jaký je rozdíl mezi tím, kdy je dokument (resp. DOM) připraven k manipulaci a kdy je už kompletně nahrán včetně všech dalších knihoven, stylů, obrázků...  Zajímavé pro mě bylo vysvětlení řetězení v souvislosti s destruktivními metodami a také jak je "ukončit" pomocí funkce end(). 

Velmi pěkně a názorně je popsáno procházení DOM a s tím i související výběr elementů pomocí řady různých metod, ať už přes jejich id, třídy, vlastnosti, hledání, vestavěné nebo dokonce vlastní filtry. Rozhodně zajímavá je i část týkající se manipulace s elementy a to včetně práce s formuláři. Další velkou a velmi důležitou je kapitola popisující práci s vestavěnými i vlastními událostmi. Třeba funkci live() jsem opravdu neznal.

I v této příručce je kapitola pro hodně pokročilé a v ní najdete věci o pluginech, resp. o jejich vytváření. Pokud nerozumíte dobře JavaScriptu i jQuery, tuto kapitolu přeskočte. Je to jen 10 stránek.

Kniha končí popisem efektů, včetně jejich celkového vypínání a také drobnou zmínkou o AJAXu. Přesto, že je vše docela pěkně psané, působí na mě kniha jako nedodělek, některé příklady nejsou dobře popsané, u některých jsou dokonce chyby. Myslím, že by bylo vhodné knihu revidovat a doplnit. To ale nic nemění na tom, že se z ní můžete naučit opravdu hodně nových věcí.

Příručka je zdarma a najdete ji zde.