12. 9. 2016, Vladimír Klaus, navštíveno 1699x

JavaScript
Knihy

JavaScript Succinctly, Cody LindleyMoc pěkná 140stránková příručka výborně vysvětluje základy i pokročilejší části JavaScriptu. Autor velmi srozumitelně, ale hlavně na velkém množství příkladů popisuje, jak fungují objekty, vlastnosti, metody, dědění apod. To hlavní, co si odnesete je fakt, že úplně všechno v JavaScriptu jsou objekty. A to, co není objekt, se v jistých situacích objektem stane a pak se "vrátí do původního stavu".

Vše je v příručce stále opakováno, což může být pro někoho otravné, ale na druhou stranu si to vryjete do paměti a už nikdy o daném tématu či vlastnosti nebudete pochybovat. V druhé části se probírá vše o vlastnostech objektů, přičemž se dozvíte, že i metody objektu jsou vlastně jen vlastnosti. Dobře je také popsáno jakým způsobem se dají vlastnosti/metody volat, jak se hledá jejich existence v předcích apod. Další kapitoly pak detailněji popisují základní objekty, jako je String, Number, Boolean, co znamená "null" či "undefined".

Přibližně od strany 100 do 120 se vše náhle změní v dost obtížně pochopitelnou látku, která navíc nemá moc široké využití. Spíše jde jen o důkaz, že se to "něco" dá udělat a co všechno to přináší. Doporučuji přeskočit, případně se k této části vrátit, až vše ostatní budete velmi dobře zvládat a budete chtít poodhalit náročnější stránku používání "this", protopypů, call(), apply() atd. Příručka končí popisem práce s poli, což je velmi důležité a trochu zmíní i používání objektu Math.

Při čtení je dobré porovnávat zde popsané principy s jinými (objektovými) jazyky. Často dojdete k závěru, že je to všude skoro stejné, a tak Vám studium JavaScriptu rozšíří obzory i při práci v C# nebo Delphi. A to je dost důležité, zvláště pokud už programujete dlouho a máte zažité některé "staré" principy a tedy hůře akceptujete modernější přístupy.

Příručka je zdarma a najdete ji zde.