30.01.2021, Vladimír Klaus, navštíveno 2024x

SQL
SQL Server

Pokud pro nějaký projekt používáte Express verzi MS SQL Serveru, která měla omezení na 2 GB (dnes už naštěstí na 10GB), není od věci občas zkontrolovat velikost celé databáze, resp. tabulek a případně provést potřebné redukce.

Pro zjištění velikostí tabulek jsem našel tento skript, který funguje opravdu dobře a dává výborně použitelné výsledky.

SELECT 
  t.NAME AS TableName,
  s.Name AS SchemaName,
  p.rows,
  SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB, 
  CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2))
   AS TotalSpaceMB,
  SUM(a.used_pages) * 8
   AS UsedSpaceKB, 
  CAST(ROUND(((SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2))
   AS UsedSpaceMB, 
  (SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8
   AS UnusedSpaceKB,
  CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8) / 1024.00, 2)
   AS NUMERIC(36, 2))
    AS UnusedSpaceMB
FROM 
  sys.tables t
INNER JOIN   
  sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN 
  sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN 
  sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN 
  sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE 
  t.NAME NOT LIKE 'dt%' 
  AND t.is_ms_shipped = 0
  AND i.OBJECT_ID > 255 
GROUP BY 
  t.Name, s.Name, p.Rows
ORDER BY 
  TotalSpaceMB DESC, t.Name

V mém případě:

Jak zjistit velikost tabulek v databázi SQL Serveru, obr. 1

Poté je velmi snadné zhodnotit, co a jak zredukovat, jako například neudržovat zbytečné Log záznamy, případně prověřit, zda při odstranění záznamu z hlavní tabulky se správně odstraní i podřízené záznamy. Pokud to máte v databázi dobře nastavené, tak by mělo dojít ke kaskádovému odstranění, ale je lepší toto zkontrolovat.

Vedlejším efektem této statistiky může být i informace o tom, které tabulky vůbec nic neobsahují. Může to být v pořádku nebo se tím odhalí nějaká nefunkční část vaší aplikace.

Jak zjistit velikost tabulek v databázi SQL Serveru, obr. 2

Zdroje: