30.07.2021, Vladimír Klaus, navštíveno 2129x

SQL Server

Pokud někdy pracujete s daty, které používají diakritiku (ale občas také ne) a potřebujete to sjednotit, pak se nabízí použít něco, co diakritiku odstraní.

SELECT CONVERT(varchar, 'ěščřžýáíéúůŘŽŇČĎ') COLLATE SQL_Latin1_General_Cp1251_CS_AS;

vrátí krásný výsledek: escrzyaieuuRZNCD

Můžete zkusit použít i např. Cyrillic_General_CI_AI nebo SQL_Latin1_General_CP1253_CI_AI, výsledek je stále stejný.

Ostatně na podobném principu funguje moje aplikace AUDREY Diacritics Remover 2014, ale ta to zvládá ještě o trochu lépe 😉

ěèêéščřžýáíúůňďÃÑÖÐĠĶÀÆÛĊĒàçæùăÿĝĩåħīįőųŵ

převede na:

eeeescrzyaiuundANODGKAAUCEacauaygiahiiouw

což bohužel SQL Server nedokáže a vrátí jen:

eeeescrzyaiuundANO?GKAAUCEacau

Zdroje: