8. 2. 2024, Vladimír Klaus, navštíveno 271x

Systém

Běžné PDF prohlížeče obvykle neumějí pracovat s PDF trochu pokročilejším způsobem, kdy potřebujete daný soubor třeba rozdělit nebo naopak nějaká PDF sloučit do jednoho. Umí to až placené verze, které ale poskytují funkce, které nemusíte potřebovat. Jak tedy zařídit sloučení nebo rozdělení souboru jednoduše a zadarmo? 

Spojování a rozdělování PDF pomocí PDFtk, obr. 1

Budete k tomu potřebovat nástroj PDFtk, byť možná trošku nelogicky v server verzi

Rozdělování

Pro rozdělování souboru na jednotlivé stránky slouží parametr burst. Výsledkem jsou soubory pojmenované pg_0001.pdf, pg_0002.pdf atd. Pokud toužíte po vlastním pojmenování stačí doplnit další parametr a "masku" určující, jak se mají soubory pojmenovávat. V níže uvedeném příkladě tak získáte strana_01.pdf, strana_02.pdf atd.

@echo off
set app="c:\Program Files (x86)\PDFtk Server\bin\pdftk.exe"

rem Verze 1 s automatický pojmenováním rozdělených souborů
%app% "test.pdf" burst

rem Verze 2 s definicí pojmenování rozdělených souborů
%app% "test.pdf" burst output strana_%%02d.pdf

pause

Spojování

Spojování je podobně jednoduché. Naskládáte vstupní soubory, přidáte slučovací parametr cat a pak output s tím, do jakého souboru se má spojení provést.

@echo off
set app="c:\Program Files (x86)\PDFtk Server\bin\pdftk.exe"

%app% "soubor1.pdf" "soubor2.pdf" "soubor3.pdf" cat output d:\spojene.pdf

pause

Utilita má řadu dalších parametrů a už i třeba při spojování se dá učit rozsah stránek, rotace apod. Na stránkách jsou pěkné příklady i s vysvětlením.

Zdroje: