01.07.2015, Vladimír Klaus, navštíveno 11868x

MS Office
MS Word

Jak v MS Wordu generovat "náhodný" text? Napište =rand() a odentrujte. Další možnosti jsou:

  • =rand.old() – použije starší verzi textu
  • =lorem() – použije latinský text

Všechny výše uvedené příklady je možné kombinovat s určením počtu odstavců, případně i řádků, jinak se generují 3 odstavce o cca 3 řádcích.

  • =rand(2) – vygeneruje 2 odstavce, každý o cca 3 řádcích
  • =rand(10,5) – vygeneruje 10 odstavců, každý o cca 5 řádcích

Aby toto vše fungovalo, musíte mít zapnuto "Nahrazovat text během psaní"

Zajímavost: Proč je v EN verzi používaný níže uvedený text? Protože obsahuje všechna písmena na EN klávesnici, čímž se kdysi testovaly psací stroje.

The quick brown fox jumps over the lazy dog

A ještě něco na závěr - je moc pěkné, že většina z toho funguje také v online verzích MS Wordu.