04.11.2015, Vladimír Klaus, navštíveno 6327x

MS Office
MS Word

Jak přehodit kapitoly

Přímo v levém sloupci s hierarchickou strukturou pomocí myší přetáhněte položku na jiné místo. Samozřejmě se s tím přesune i celý text pod kapitolou, včetně podkapitol.

Jak přehodit odstavce

Je třeba označit odstavec (nebo být kurzorem uvnitř) a pak Alt+Shift+ šipka nahoru/dolů. Ale pozor, přesune se opravdu jen odstavec, nikoliv vše, co je (hierarchicky) pod ním.

Jak označit slovo, odstavec

Pro označení slova slouží poklepání (dvojitý klik). Pokud ale provedete trojitý klik, pak se označí celý odstavec.

Jazyk dle stylu

Při editaci stylu se dá přiřadit jazyk, případně zcela kontrolu pravopisu vypnout. Dobré je pro počítačové texty nebo pro anglické citace v českém textu apod. 

Kde jsou šablony a slovník

Vlastní slovník (tedy přidaná slova, která Word nezná) a šablony najdete na těchto cestách:

  • c:\Users\{uživatel}\AppData\Roaming\Microsoft\Proof\CUSTOM.DIC
  • c:\Users\{uživatel}\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\

Z příkazové řádky se můžete třeba ke svým šablonám (aktuálně přihlášeného uživatele) dostat takto:

  • cd %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\

Vyhledávání textu pomocí speciálních znaků

V tomto případě bude lepší přímo odkázat na zajímavé články, protože těch možností je opravdu mnoho a je zbytečné je zde přepisovat.