1. 11. 2012, Vladimír Klaus, navštíveno 8027x

MS Access
SQL

Tento základní a nejčastěji požívaný příkaz slouží k získání (výběru) dat z databázové tabulky. Začínáme příkazem SELECT (vybrat), následuje „*“ (všechny sloupce), klíčové slovo FROM (odkud) a konečně i název tabulky.

Tímto příkazem provedeme výběr všech sloupců (*) a všech záznamů (řádek) z tabulky Zakaznici.

SELECT * FROM Zakaznici

SQL obrázek

Následující příkaz také vybírá všechny záznamy, ale již pouze sloupce Id a Jmeno.

SELECT Id, Jmeno FROM Zakaznici

SQL obrázek

Takže pozor, raději ještě jednou! Hvězdička neznamená všechny řádky, ale všechny sloupce. Všechny řádky to jsou automaticky, pokud nezadáme nějakou podmínku, viz dále příkaz WHERE.

Příkaz SELECT je možné dále vylepšovat pomocí dalších příkazů, funkcí a predikátů, což bude popsáno v dalších kapitolách.