18. 2. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 9676x

MS Access
SQL

K čemu se vlastně přetypování hodí? Důvodem může být potřeba připojit k nějaké číselné hodnotě text. A sečíst či spojit číslo a text nelze. Proto se nejprve číslo převede na text.

Upozornění: MS Access toto přetypování provádí automaticky, proto není třeba používat funkce CAST nebo CONVERT jako v jiných databázích.

První příklad nám ukáže, jak přetypování zafunguje u celých čísel. Ale na výsledku vidíme i další věc – pokud řadíme dle textového pole, ve kterém jsou čísla, jedná se o abecední pořadí, nikoliv číselné. Proto je 1, 10, 11, 2, 3 atd. správně.

Pro spojení textu a čísla tedy nemůžeme použít znak „+“, ale znak „&“.

SELECT ID, Prijmeni, "ID: " & ID AS RazenoDle
FROM Zakaznici
ORDER BY "ID: " & ID

SQL obrázek

V následujícím případu kromě převodu desetinného čísla ještě přidáme text před a za údaj.

SELECT Castka, "Poloviční cena: " & Castka/2 & " korun" AS CastkaTextove
FROM Objednavky

SQL obrázek