02.05.2013, Vladimír Klaus, navštíveno 2327x

Grafika
Photoshop

Podobně jako u nástroje Sharpen, tak i obecně platí, že je lepší aplikovat jeden filtr s malou intenzitou vícekrát než jen jednou, ale s velkou intenzitou. Efekt se tím totiž lépe reguluje – není výjimkou, že se například provede s intenzitou 70 % a pak doladí ještě 30 %. Taková kombinace vlastně ani není v jednom kroku proveditelná.

Začneme výchozím obrázkem o šířce 500 px.

Opakované doostřování

Na této ukázce je Smart Sharpen [Amount: 90 %, Radius: 1 px, Remove: Lens Blur].

Opakované doostřování

A zde pak 3x Smart Sharpen [Amount: 30 %, Radius: 1 px, Remove: Lens Blur]. Pokud to vyzkoušíte, zjistíte, že tento obrázek je pochopitelně ostřejší.

Opakované doostřování