28.01.2014, Vladimír Klaus, navštíveno 2517x

Grafika
Photoshop

Iris Blur

Tento filtr působí v podstatě opačně než Field Blur. Také má rozostřovací body, ale rozostřeno je okolí bodu.

Filter > Blur > Iris Blur…

A jak velké a vzdálené okolí, to se určuje pomocí bílých teček a kružnice/elipsy. Střed je tedy ostrý (původní), a v místě, kde jsou velké bílé tečky, se začíná pozvolna rozostřovat. K plnému rozostření dojde od kružnice dále.

Iris Blur

I zde je možné mít více rozostřovacích bodů a každému z nich nastavit parametr Blur individuálně. Bílým čtverečkem (na kružnici vpravo nahoře) se postupně mění kružnice na obdélník s kulatými rohy.

Iris Blur

A je tu ještě jedna specialita – které jste si možná všimli na výše uvedeném obrázku. Ty velké bílé tečky nemusí být od středu stejně vzdálené. Dosáhne se toho tak, že přidržíte klávesu Alt a pak se tažením přemisťuje jen aktuální tečka.

Výhodou tohoto filtru je, že je spolu s Field Blur a Tilt-Shift přístupný najednou a pokud se tedy některý z nich pokusíte aplikovat na obrázek, můžete si nakonec zvolit zcela jiný, případně je všechny zkombinovat. Jediným problém je, že filtr nefunguje, pokud se vrstva převede na Smart Object.