21. 6. 2016, Vladimír Klaus, navštíveno 2206x

Delphi

V Delphi při použití komponenty TApplicationEvents je možné obsloužit událost OnMinimize. Pokud si s tím budete hrát, asi to bude splňovat běžné potřeby, ale jen do té doby, než zjistíte, že je tato událost vyvolána až poté, co byla vykonána minimalizace. Co dělat, když potřebujete něco zařídit těsně před tím, než se minimalizace vykoná?

Po dlouhém hledání, trochu výzkumech a reálném vyzkoušení (Delphi XE 7, Windows 10) je tu něco, co mi opravdu funguje!

Nejprve přidejte do části public hlavního formuláře tuto proceduru:

public
 procedure WMSysCommand(var Msg: TWMSysCommand); message WM_SYSCOMMAND;
end;

Její implementace pak bude vypadat takto:

procedure TMainForm.WMSysCommand(var Msg: TWMSysCommand);
begin
 if (Msg.CmdType = SC_MINIMIZE) then begin
  //tady můžete provést něco, co se má stát těsně před minimalizací...
  //...
 end;
 //no a pak vykonáte to, co se má, tedy třeba tu minimalizaci,
 //ale i maximalizaci nebo restore...
 DefaultHandler(Msg);
end;

Jak to reálně využít? Třeba tak, že si potřebujete zapamatovat stav okna před minimalizací - buď je okno normální nebo maximalizované. No a pak by bylo fajn po obnovení (restore) vrátit okno do stavu, který byl před minimalizací. Tedy něco, co funguje zcela normálně, pokud kliknete na ikonu v hlavním panelu. Když to ještě zkombinujete s minimalizací do oznamovací oblasti (a použití komponenty TTrayIcon), může to vypadat třeba takto:

procedure TMainForm.WMSysCommand(var Msg: TWMSysCommand);
begin
 //pokud jde o minimalizaci
 if (Msg.CmdType = SC_MINIMIZE) then begin
  if MainForm.WindowState=wsMaximized then begin
   //pokud před minimalizací je okno v maximalizovaném stavu,
   //poznamenám si to
   TrayIcon.Tag:=1;
  end else begin
   TrayIcon.Tag:=0;
  end;
  //pokud mám v nastavení zaškrtnuto, že chci minimalizovat
  //do oznamovací oblasti...
  if ChBMinimalizovatDoOznamovaciOblasti.Checked then begin
   MinimalizaceDoOznamovaciOblasti;
  end else begin
   //jinak provedu běžnou minimalizaci
   DefaultHandler(Msg);
  end;
 end else begin
  //a nebo provedu běžnou maximalizaci nebo obnovení
  DefaultHandler(Msg);
 end;
end;

Obnova z oznamovací oblasti bude vypadat nějak takto:

procedure TMainForm.ObnoveniZOznamovaciOblasti;
begin
 //zobrazím okno
 MainForm.Show;
 //a případně provedu maximalizaci
 if TrayIcon.Tag=1 then begin
  MainForm.WindowState:=wsMaximized;
 end;
 //aplikaci dám do popředí
 BringAppToFront(Application.Handle);
 //a schovám ikonku
 TrayIcon.Visible:=false;
end;

Je třeba ještě poznamenat, že pokud použijete tento způsob, tak nelze použít výše zmíněné TApplicationEvents, protože vše běží po jiné linii, kdy si vše řídíte sami.