19.10.2022, Vladimír Klaus, navštíveno 427x

Delphi

Při práci s TcxGrid, resp. TcxGridView mě velmi často trápilo to, že není možné při "CellSelect=false" editovat údaje. Je to ale pochopitelné - buňka nejde vybrat, tak jak bych ji mohl editovat, že? Ale když povolím výběr buňky, tak zase hrozí neúmyslná změna hodnoty a také to není uživatelsky tak přívětivé, jako když je selektována celá řádka.

Připravil jsem si tedy náhradní řešení, které vypadá nadějně.

{*----------------------------------------------------------------------
 Po doubleclicku umožním editaci tak, že umožním seletování buněk.
 Celý GridView má pochopitelně editaci povolenou
-----------------------------------------------------------------------}
procedure TMyForm.MyGridViewCellDblClick(
 Sender: TcxCustomGridTableView;
 ACellViewInfo: TcxGridTableDataCellViewInfo; AButton: TMouseButton;
 AShift: TShiftState; var AHandled: Boolean);
begin
 TcxGridDBTableView(Sender).OptionsSelection.CellSelect:=true;
end;

{*----------------------------------------------------------------------
 Po uložení záznamu (přímo uložení nebo přechodem na další řádek)
 zruším možnost selektování buněk
-----------------------------------------------------------------------}
procedure TMyForm.MyViewFocusedRecordChanged(
 Sender: TcxCustomGridTableView; APrevFocusedRecord,
 AFocusedRecord: TcxCustomGridRecord;
 ANewItemRecordFocusingChanged: Boolean);
begin
 TcxGridDBTableView(Sender).OptionsSelection.CellSelect:=false;
end;