18. 10. 2022, Vladimír Klaus, navštíveno 375x

Delphi

Toto je malý článek asi jen pro mě 😉, ale třeba pomůže i někomu dalšímu. Developer Express totiž stále nemá jednoduchou metodu, jak toto udělat, proto využívám informace z jejich Supportu, které v době psaní tohoto článku fungují. Jde totiž o to, že řada jejich návodů z minulosti již nefunguje, protože vývojáři něco znepřístupnili apod.

uses
  cxGridTableView, cxGridCustomTableView;

type
  TcxGridTableControllerAccess = class (TcxGridTableController);
  TcxGridFindPanelAccess = class (TcxGridFindPanel);

var
  APanel: TcxGridFindPanelAccess;

begin
  MyGrid.SetFocus;
  APanel:=TcxGridFindPanelAccess(TcxGridTableControllerAccess(MyGridView.Controller).FindPanel);
  APanel.Edit.SetFocus;
end;

Tento postup se dá v pohodě použít přímo ve FormShow daného formuláře.