11. 11. 2012, Vladimír Klaus, navštíveno 5715x

MS Access
SQL

Funkce slouží k provedení součtu hodnot v daném sloupci. Následující příkaz tedy provede součet všech částek v tabulce objednávek.

SELECT SUM(Castka) FROM Objednavky

SQL obrázek

Součet můžeme kombinovat s podmínkou. V tomto případě nás zajímá součet částek všech objednávek provedených během léta 2012. Všimněte si, že datum se VŽDY zadává v uvedené konvenci, tedy #měsíc/den/rok# bez ohledu na národní zvyklosti či místní nastavení.

SELECT SUM(Castka) FROM Objednavky
WHERE (Datum >= #7/1/2012#) AND (Datum <= #8/31/2012#)

SQL obrázek