21. 11. 2012, Vladimír Klaus, navštíveno 4087x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Výběrový rozptyl vybraných hodnot. Matematicky vzato jde o druhou mocninu výběrové směrodatné odchylky.

SELECT VAR(Castka) AS VybRozptyl FROM Objednavky

SQL obrázek