22. 4. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 2958x

Grafika
Photoshop

Smart Sharpen

Filtr Smart Sharpen je relativně nový, ale pro Photoshop znamená velké zlepšení při doostřování obrázků, především fotografií. Začneme opět výchozím obrázkem o šířce 500 px.

Smart Sharpen

Filtr vyvoláme z menu takto:

Filter > Sharpen > Smart Sharpen…

Nastavení parametrů filtru

Smart Sharpen

Amount (Míra)

Definuje, jak silný bude účinek zaostření.

Radius (Poloměr)

Definuje, jak daleko od hrany bude mít zaostření dosah.

Remove (Odstranit)

Zásadním parametrem, ve kterém se liší tento filtr od Unsharp Mask, je volba systému, který se použije při odstraňování rozmazání:

  • Gaussian Blur – odstranění běžné neostrosti, třeba díky špatnému zaostření. Výsledek je velmi podobný, jako při přímém použití Unsharp Mask
  • Lens Blur – hledání hran a oproti Gaussian Blur zajistí jejich jemnější zvýrazňování – zkrátka a dobře ideální varianta!
  • Motion Blur – snaží se zredukovat rozmazané hrany z důvodu pohybu; proto je zde třeba nastavit Angle (Úhel), pod kterým k pohybu došlo

More Accurate (Přesnější)

Zaškrtnutím tohoto políčka získáte přesnější (dokonalejší a také o něco pomalejší) zpracování zaostření. Výsledek bývá jen nepatrně lepší, ale pokud máte rychlý počítač, klidně volbu zapněte.

Jak filtr funguje

Zde vyjdeme z obrázku použitého již u Unsharp Mask, tedy dvě šedé plochy [RGB: 150, 150, 150] a [RGB: 120, 120, 120] s nevýraznou hranou.

Smart Sharpen

Ovlivnění výsledku se zařizuje především parametrem Remove. Nastavením [Amount: 200 %, Radius: 10 px, Remove: Gausssian Blur] dosáhneme v podstatě identického výsledku jako u Unsharp Mask.

Smart Sharpen

Při změně parametru Remove na Lens Blur se začnou hledat a jemně zaostřovat hrany. Zároveň se omezuje nepěkný „halo efekt“, kdy zvýrazněná hrana příliš „září“ do okolí. Toto nastavení je velmi vhodné při klasickém doostřování fotografií, na tomto modelovém příkladu tolik nevynikne. Je zde ale patrná jiná věc – nastavený poloměr 10px je v tomto případě opravdu dodržen (na rozdíl od filtru Unsharp Mask).

Smart Sharpen

A při změně parametru Remove na Motion Blur [Angle: 0] se systém pokusí najít rozmazání ve směru zadaného úhlu (zde vodorovně) a to redukovat. U šedých obdélníků žádné rozmazání není, takže není pro tento případ vhodný. Pokud se ale hlavní objekt pohyboval, případně jsme pohybovali fotoaparátem, je určitě dobré si toto nastavení alespoň vyzkoušet.

Smart Sharpen

Kontrolní otázka: Co se stane v případě těchto obdélníků, nastavení Motion Blur a volbě úhlu 90°?

Správně – nestane se vůbec nic, protože hrana je vedena také pod úhlem 90°.

Proč používat Smart Sharpen

Pokud jde o doostřování fotografií, přesedlal jsem výhradně na Smart Sharpen.

  1. Chytrost filtru spočívá v tom, že pracuje s různými oblastmi obrázku individuálně dle jejich obsahu. Zkouší doostřit ty oblasti, které obsahují nějaké hrany či detaily a ostatní oblasti nechává nezměněné. Unsharp Mask doostřuje obrázek jako celek.
  2. Pokud pracujete s fotografiemi, je důvod zřejmý – s tímto filtrem máte více možností, jak odstranit různé typy rozostření, než v případě Unsharp Mask.
  3. Nastavené parametry si můžete uložit a příště opět jednoduše a rychle použít. Je tedy velmi vhodné si uložit nastavení pod dobrým názvem, třeba „Foto10x15-70-05-LensBlur“.
  4. Dialog je možné přepnout do Advanced režimu a nastavovat tak další parametry, jimiž docílíte třeba menšího zaostřování ve stínech apod. Nicméně z praktického hlediska to není příliš často potřeba, pokud vůbec.

Filtr Unsharp Mask stále občas používám a výše uvedené vůbec nesnižuje jeho kvality!

Výsledky

Začneme základním nastavením filtru, který částečně odpovídá filtru Unsharp Mask.

Smart Sharpen

Dále se přepneme do Lens Blur a zvýšíme Radius, takže intenzita filtru je větší a výsledek je pro naše účely (doostření běžné fotografie) velmi dobrý.

Smart Sharpen

Poslední příklad uvádí o něco menší poloměr, v kombinaci s Motion Blur. Předpokládám tedy, že jsem fotoaparát neudržel, a pohnul jsem s ním horizontálně. To ale není pravda a toto doostření nevypadá vůbec dobře a fotografii ještě více rozmaže.

Smart Sharpen

Poznámka: Zoner Photo Studio ani IrfanView podobnou funkci nemají.