8. 10. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 4146x

Grafika
Photoshop

Radial Blur

Kruhové rozostření, kterého dosáhneme tímto filtrem, má v podstatě jen dvě varianty:

  • skutečné kruhové (rotační) rozostření
  • zoom efekt (přiblížení)

Filtr najdeme v menu zde:

Filter > Blur > Radial Blur

Skutečné kruhové rozostření

Pokud budete mít štěstí, vyfotíte mangustu liščí při velmi rychlém kroucení hlavou.

Radial Blur

Ale pokud štěstí mít nebudete, můžete se pokusit toto alespoň nasimulovat. Začneme velmi podobnou fotografií.

Radial Blur

Vybereme hlavu (kruhová/elipsovitá selekce) s blízkým okolím.

Radial Blur

A výběr rozmělníme (Shit+F6) s hodnotou třeba 20 pixelů (záleží na velikosti obrázku – v tomto případě byla šířka obrázku 500 pixelů), aby výsledný efekt neměl ostré hrany.

Radial Blur

Nyní zavoláme filtr Radial Blur s nastavením [Amount: 50, Blur Method: Spin].

Radial Blur 

Výsledné kruhové rozostření samozřejmě není identické s tím, čeho dosáhne svým pohybem mangusta, ale pro vysvětlení efektu to myslím docela postačuje.

Radial Blur

Zoom efekt

Efekt přiblížení můžeme využít pro simulaci dopředného pohybu, pro upoutání pozornosti na hlavní objekt nebo pro nějaký speciální efekt.

Následující fotografie má problém v tom, že její pozadí je docela ostré a ruší.

Radial Blur

Zkusme tedy vytvořit kopii vrstvy (Ctrl+J) a aplikovat na ni zoom efekt.

Radial Blur

Na první pohled je to docela šílené a nepoužitelné.

Radial Blur

Pokud ale budeme pokračovat dále, můžeme docílit zajímavého efektu. Nakreslete okolo středu kytice kruhovou selekci, rozmělněte okraje (Shift+F6) s hodnotou 20 pixelů (záleží na velikosti obrázku – zde byla šířka 500 pixelů).

Radial Blur

Potom proveďte inverzi selekce – Ctrl+Shift+I a klikněte na ikonku vytvoření masky vrstvy.

Radial Blur

Zoom efekt se projeví jen vně středu květiny (kde je maska bílá), takže hlavní objekt zůstane ostrý (kde je maska černá). Výsledný obrázek bude vypadat takto a je na něm pěkně patrné, jaký zajímavý efekt udělala světla na stropě…

Radial Blur

Zoner Photo Studio

Také ZPS disponuje funkcí na „zoom rozmazání“. Najdete ho v menu nebo přes Ctrl+6.

Vylepšit > Rozmazat

Při troše dobré vůle dosáhnete podobného výsledku. Musíte použít nástroj Elipsový výběr, nastavit parametr Rozmazání a nakreslit elipsu okolo středu květiny. Poté je třeba provést opačný výběr pomocí tlačítka Invertovat – bude vybráno vše, kromě středu květiny.

Radial Blur

A teprve na tento výběr aplikovat efekt rozmazání.

Radial Blur

Pokud zvolíte Typ = Rotace a pohrajete si s nastavením, můžete i zde roztočit hlavu mangusty. Samozřejmě to chce opět vybrat pouze hlavu, u výběru mít nastaveno rozmazání a u filtru mít zaškrtnuté Rozmazávat pouze vybranou oblast.

Radial Blur

IrfanView

V případě IrfanView bude situace složitější, protože neumožňuje provést kruhový výběr. Pokud na toto tedy zapomeneme, můžeme použít zoom efekt alespoň na celý obrázek.

Funkci je opět dostupná přes Prohlížeč efektů (Ctrl+E):

Obrázek > Efekty > Prohlížeč efektů…

Radial Blur

Jak vidíte v dialogu, hned nad Zoom Blur je položka Radial Blur, ale bez možnosti selekce to s mangustou nebude použitelné.

Radial Blur