24. 10. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 3121x

Grafika
Photoshop

Average

Filtr provede zprůměrování barev a vyplní plochu touto barvou. Může se to hodit třeba pro odstranění (redukci) barevného nádechu.

Filter > Blur > Average…

Představte si, že fotíte třeba blízko žárovky (vyzařuje žluté světlo). Nebo naopak jste na fotoaparátu měli nastavenou jinou teplotu barev, případně zapomněli vyvážit bílou. Výsledkem je zkreslené podání barev, což může někdy opravdu vadit (a jindy zase ne).

Neutrogena

Základní fotografie je zalitá světlem blízké lampičky.

Average

Nejprve proveďte kopii vrstvy pomocí kontextového menu nebo Ctrl+J. Na tuto vrstvu aplikujte Average filter. Vrstva bude celá vyplněná hnědou barvou.

Average

Nyní přidejte Adjustment Layer (vrstvu úprav). Na panelu s vrstvami klikněte v dolní části na označenou ikonku a z menu vyberte Levels.

Average

Tímto krokem se přidá nová vrstva a zároveň otevře panel s vlastnostmi. Vypadá docela složitě, ale pro tento případ použijeme jen jedno tlačítko.

Average

Na panelu s vlastnostmi klikněte na šedé kapátko. A tímto kapátkem pak klikněte na hnědou plochu vrstvy Layer 1. Vrstva se v tu chvíli přebarví na šedou barvu. Posledním krokem je vypnutí viditelnosti vrstvy Layer 1. Tím se projeví nastavení úrovní Levels 1 přímo na obrázek.

Average

Je to asi lepší, než na začátku, ale mohlo by to být lepší. Vyjdeme z toho, že tuba má být asi bílá, tak celý postup mírně modifikujeme a zopakujeme. Začátek je stejný – duplikace vrstvy, zavolání filtru Average a přidání Adjustment Layer – Levels. Ale teď to přijde – vypněte hnědou vrstvu (bude normálně vidět originální obrázek) vezměte tentokráte bílé kapátko a ťukněte s ním na okraj tuby, jak naznačuje červená šipka. Obrázek se tím velmi prosvětlí, protože jsme tím definovali, co se má považovat za bílou, nicméně stále má žlutý nádech (především pozadí).

Average

Teď opět zapněte hnědou vrstvu, vezměte šedé kapátko a klikněte na obrázek – hnědá vrstva opět zešedne.

Average

Teď už stačí hnědou vrstvu opět vypnout a je to. Z celého obrázku byl odstraněn žlutý nádech a díky definování bílé je tuba taková, jaká má být. Je důležité postupovat přesně takto – tedy nejprve použít bílé kapátko a až poté šedé. Opačně to fungovat nebude!

Average

Louka v Anglii

Výše uvedený postup není jediný, jak zbavit obrázek barevného nádechu. Vyjdeme z obrázku louky, který je celý až příliš zabarvený do zelené barvy.

Average

První kroky jsou stejné – kopie vrstvy a aplikace filtru Average. Tuto novou vrstvu zinvertujte – Ctrl+I. Ze zelené se tak stane fialová – tedy opačná barva než ta, která způsobila barevný nádech obrázku. Interakci této vrstvy nastavte na Color a snižte krytí na 30 %.

Average

Co se vlastně stalo? Díváte se na příliš zelený obrázek přes lehce fialově zabarvené sklo, čímž kompenzujete ono zelené zabarvení.

Average

Dále můžeme pomocí křivek vrátit obrázku šťávu. Na panelu vrstev opět klikněte na tlačítko Adjustment Layer a tentokráte zvolte Curves. V okně vlastností posuňte body tak, aby se z úsečky vytvořila křivka ve tvaru „S“. Tím dojde ke zvýšení kontrastu a to je přesně to, co jsme potřebovali. Všimněte si také, že v tomto případě necháváme fialovou vrstvu viditelnou!

Average

Výsledný obrázek vypadá pak takto.

Average

Poznámka: Zoner Photo Studio ani IrfanView podobnou funkci nemají.