10.02.2014, Vladimír Klaus, navštíveno 4031x

Grafika
Photoshop

Tilt-Shift

Tento filtr simuluje použití reálného Tilt-Shift objektivu. Jeho vlastností je schopnost naklonit/posunout rovinu ostrosti a v důsledku tak vytvářet efekt fotografování miniatur.

Filter > Blur > Tilt-Shift…

Filtr je vhodný pro úpravu fotografií architektury nebo třeba městských částí, které jsou pořizovány z výšky.

Tilt-Shift

Rozostřovacích bodů můžeme mít opět více, zde si ale vystačíme s jedním, který posuneme na úroveň budov. Plné čáry vyznačují prostor, kde rozostření nebude aplikováno, pak dochází k postupné aplikaci až k přerušovaným čarám a od nich je rozostření plné, dané parametrem Blur. Tažením bílých bodů je pak možné měnit náklon.

Druhý parametr Distortion má velmi nepatrný a špatně popsatelný vliv, takže ho vůbec nemusíte měnit.

Tilt-Shift

U výsledného obrázku ještě trochu doladíme Levels – zlepšíme kontrast, protože použitím tohoto filtru se kontrast trochu ztrácí.

Tilt-Shift

Nyní ještě jedna ukázka – především pro porovnání s dříve uvedeným filtrem Lens Blur, kde se podobného efektu dosahuje mnohem složitěji.

Tilt-Shift

Výhodou tohoto filtru je, že je spolu s Field Blur a Iris Blur přístupný najednou a pokud se tedy některý z nich pokusíte aplikovat na obrázek, můžete si nakonec zvolit zcela jiný, případně je všechny zkombinovat. Jediným problém je, že filtr nefunguje, pokud se vrstva převede na Smart Object.