08.06.2021, Vladimír Klaus, navštíveno 867x

Hudba

V prvním díle jsem ukázal, k čemu v zásadě tato zařízení slouží, ale dnes se už podíváme na reálné funkce a základní použití. Začnu trochu netradičně - jak resetovat zařízení. Nestačí vyndat baterie - vše se pamatuje, protože je ukládáno do (zřejmě) EPROM paměti. Je třeba přidržet tlačítko pattern, tlačítko write a v té chvíli vložit baterie. Na displeji se také objeví "rSt", tedy jako "factory reset". A také blikají hodiny, čímž naznačují, abyste je nastavili. To se dělá knoflíky A a B, přičemž nastavení se potvrdí stisknutím libovolného tlačítka.

Zvuky

Zvuky se přepínají přidržením tlačítka sound a stisknutím odpovídajícího tlačítka 1-16, přičemž vestavěné zvuky jsou 1-4 a 9-12. Jakýkoliv ze 16 zvuků si můžete nahrát (přes mikrofon nebo line-in), ale o tom až v některém z dalších dílů. Při stisknutí a přidržení tlačítka sound aktuálně vybraný zvuk bliká.

Melodické zvuky ve slotech 1-8

V těchto slotech jsou tzv. melodické zvuky, což znamená, že po volbě daného zvuku bude 16 tlačítek reprezentovat stupnici. Daný zvuk je tedy automaticky (dle daného tlačítka) přehráván s vyšší či nižší frekvencí tedy jako vyšší nebo nižší tón.

Bicí zvuky ve slotech 9-16

V těchto slotech jsou tzv. bicí sady zvuků, což znamená, že po volbě daného zvuku bude 16 tlačítek reprezentovat jednotlivé bicí. Jinak řečeno v jednom zvuku je "uloženo" až 16 zcela různých bicích, které jsou při stisku tlačítek 1-16 přehrány. Není zde tedy žádná souvislost se stupnicí. Také volba daného bicího nástroje se liší - při opakovaném stisku sound + slot dochází k přepínání mezi jednotlivými bicími - je to vidět i v pravém horním rohu, kde se kombinuje slot a číslo zvuku. To je důležité pak při zadávání do patternů, jak si ukážeme později, nikoliv nyní, kdy jen volíte daný slot/banku.

Vzorky (Patterns)

Vzorek se přepíná/nastavuje pomocí pattern a stisknutím odpovídajícího tlačítka 1-16. Všech 16 pozic je přednastavených, takže je možné ihned vyzkoušet základní možnosti zařízení. Po volbě vzorku se už jen stiskne play, čímž se spustí nekonečná smyčka opakující 16 zadaných not/zvuků.

Každý vzorek sestává ze 16 "not" a vzorků může být celkem 16. Z 256 not se dá sestavit tedy docela solidní melodie nebo nějaký rytmus apod. A k tomu je třeba ještě připočíst, že vzorky se dají za sebou různě řetězit či opakovat (celkově 128 vzorků!!!). Výsledná skladba může být tedy docela dlouhá.

Když si chcete sami experimentovat, je dobré vzorek/pattern vynulovat: record + pattern - pozor, záleží na pořadí stisknutí!!!

Pro inspiraci přikládám nahrávku všech 16 vestavěných vzorků.

V dalším díle si ukážeme, jak vytvářet vlastní vzorky, případně je různě modifikovat, kopírovat, řetězit apod.