Články // MS Access (88x)

MS Access - Funkce ROUND

Články // MS Access (88x)

11. 2. 2014, Vladimír Klaus, přečteno 13198x

MS Access
SQL

Funkce slouží k zaokrouhlování na zadaný počet desetinných míst. Zaokrouhlování probíhá trochu specifickým způsobem. Cokoliv většího než 0,5 se zaokrouhlí...

Jak rychle a v různých formátech získat data z MS Outlooku

Články // MS Access (88x)

15. 10. 2013, Vladimír Klaus, přečteno 4871x

MS Access
MS Excel
MS Office
MS Outlook
MS Word

V nedávném článku jsem psal jak pomocí průvodce vyexportovat kontakty z MS Outlooku. Není to ale jediná cesta. Dnes si ukážeme mnohem rychlejší, která funguje...

MS Access - Referenční integrita

Články // MS Access (88x)

27. 8. 2013, Vladimír Klaus, přečteno 6969x

MS Access
SQL

Za termínem referenční integrita se skrývá speciální nastavení vztahu mezi údaji tabulek tak, aby nedošlo k porušení konzistence dat. Jednoduchým příkladem je...

MS Access - Funkce ASC a ASCW

Články // MS Access (88x)

20. 8. 2013, Vladimír Klaus, přečteno 2554x

MS Access
SQL

Funkce ASC() vrátí číselnou ASCII hodnotu předaného znaku, resp. prvního znaku z předaného textového řetězce. Funkce ASCW() vrátí UNICODE hodnotu z téhož. Jako...

MS Access - Pozor na přehození ORDER a WHERE

Články // MS Access (88x)

25. 6. 2013, Vladimír Klaus, přečteno 2710x

MS Access
SQL

SQL příkaz má v podstatě pevně danou syntaxi, tedy kde co může být zapsáno a jak. V případě obyčejného výběrového dotazu si proto dejte pozor třeba na to, že...

MS Access - Funkce FIRST a LAST

Články // MS Access (88x)

11. 4. 2013, Vladimír Klaus, přečteno 4644x

MS Access
SQL

Pomocí těchto funkcí získáme první, resp. poslední záznam z tabulky či dotazu. Vezměme jednoduchý příklad, kdy budeme chtít zjistit datum první a poslední...

MS Access - Trigonometrické funkce

Články // MS Access (88x)

25. 2. 2013, Vladimír Klaus, přečteno 4750x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Pro zvládnutí tohoto budeme potřebovat vědět, jak se zakládá tabulka (Příkaz CREATE TABLE) a plní nějakými daty (Příkaz INSERT). CREATE TABLE...

MS Access - Přetypování čísla na text

Články // MS Access (88x)

18. 2. 2013, Vladimír Klaus, přečteno 6771x

MS Access
SQL

K čemu se vlastně přetypování hodí? Důvodem může být potřeba připojit k nějaké číselné hodnotě text. A sečíst či spojit číslo a text nelze. Proto se nejprve...

MS Access - Příkaz INTERSECT

Články // MS Access (88x)

11. 2. 2013, Vladimír Klaus, přečteno 8770x

MS Access
SQL

Tento příkaz umí vyhledat záznamy, které se vyskytují jak v prvním, tak i v druhém dotazu. Je to zkrátka klasický průnik. MS Access tento příkaz ale nezná, ale...

MS Access - Funkce CHOOSE

Články // MS Access (88x)

4. 2. 2013, Vladimír Klaus, přečteno 2582x

MS Access
SQL

Tato funkce vrátí jednu ze seznamu hodnot, dle zadaného indexu – pořadí. Pořadí musí začínat 1. Mějme tedy tabulku objednávek a budeme chtít pro první tři...