Obrázek MS Access - Přetypování textu na číslo

7. 4. 2014, Vladimír Klaus, navštíveno 5926x

MS Access
SQL

Přetypování textu na číslo se hodí v případě, že máme k dispozici číslo ve formě textu a potřebujeme s ním dále pracovat jako s číslem. Je tedy otázkou, zda jde jen o přetypování nebo už spíše o převod. Jako příklad...

Obrázek Vyšlo aktualizované vydání e-knihy "SQL pro blbce"

24. 3. 2014, Vladimír Klaus, navštíveno 5333x

Knihy
MS Access
SQL

Příručka SQL pro blbce je určena pro všechny, kteří se chtějí seznámit s jazykem SQL, ale i pro ty, kteří celý život s SQL zápasí a občas si potřebují některé detaily nebo málo známé příkazy připomenout. Všechny příkazy...

Obrázek MS Access - Funkce LEN

3. 3. 2014, Vladimír Klaus, navštíveno 3824x

MS Access
SQL

Funkce vrátí délku textového řetězce. SELECT Nazev, LEN(Nazev) AS DelkaNazvu FROM Produkty Funkci můžeme samozřejmě použít i v podmínce. Takto si vypíšeme zákazníky, kteří mají jména delší než 15 znaků. Podobná funkce...

Obrázek MS Access - Funkce ROUND

11. 2. 2014, Vladimír Klaus, navštíveno 16000x

MS Access
SQL

Funkce slouží k zaokrouhlování na zadaný počet desetinných míst. Zaokrouhlování probíhá trochu specifickým způsobem. Cokoliv většího než 0,5 se zaokrouhlí nahoru, menší než 0,5 se zaokrouhlí dolu a pokud číslo končí...

Obrázek Jak rychle a v různých formátech získat data z MS Outlooku

15. 10. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 7907x

MS Access
MS Excel
MS Office
MS Outlook
MS Word

V nedávném článku jsem psal jak pomocí průvodce vyexportovat kontakty z MS Outlooku. Není to ale jediná cesta. Dnes si ukážeme mnohem rychlejší, která funguje nejen u kontaktů, ale také kalendáře, úkolů, e-mailů nebo...

Obrázek MS Access - Referenční integrita

27. 8. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 10717x

MS Access
SQL

Za termínem referenční integrita se skrývá speciální nastavení vztahu mezi údaji tabulek tak, aby nedošlo k porušení konzistence dat. Jednoduchým příkladem je již jinde zmíněné – mám objednávku, kterou udělal uživatel s...

Obrázek MS Access - Funkce ASC a ASCW

20. 8. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 3406x

MS Access
SQL

Funkce ASC() vrátí číselnou ASCII hodnotu předaného znaku, resp. prvního znaku z předaného textového řetězce. Funkce ASCW() vrátí UNICODE hodnotu z téhož. Jako příklad si uvedeme získání této hodnoty z prvního znaku...

Obrázek MS Access - Pozor na přehození ORDER a WHERE

25. 6. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 3432x

MS Access
SQL

SQL příkaz má v podstatě pevně danou syntaxi, tedy kde co může být zapsáno a jak. V případě obyčejného výběrového dotazu si proto dejte pozor třeba na to, že nejprve musí být podmínka a teprve poté řazení. SELECT * FROM...

Obrázek MS Access - Funkce FIRST a LAST

11. 4. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 5796x

MS Access
SQL

Pomocí těchto funkcí získáme první, resp. poslední záznam z tabulky či dotazu. Vezměme jednoduchý příklad, kdy budeme chtít zjistit datum první a poslední objednávky. SELECT FIRST(Datum), LAST(Datum) FROM Objednavky Na...

Obrázek MS Access - Trigonometrické funkce

25. 2. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 5806x

Kalkulačky
MS Access
SQL

Pro zvládnutí tohoto budeme potřebovat vědět, jak se zakládá tabulka (Příkaz CREATE TABLE) a plní nějakými daty (Příkaz INSERT). CREATE TABLE TrigonometrickeUdaje ( ID AUTOINCREMENT PRIMARY KEY, Uhel INT, Sinus DOUBLE,...