Obrázek MS Access - Predikát BETWEEN

20.12.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 4476x

MS Access
SQL

Pomocí tohoto predikátu je možné specifikovat v podmínce interval. Takto třeba zjistíme produkty, jejichž cena je od 100 do 1000 Kč. SELECT * FROM Produkty WHERE Cena BETWEEN 100 AND 1000 V našem případě a v MS Access...

Obrázek MS Access - Predikát IS NULL

19.12.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 6370x

MS Access
SQL

Pomocí tohoto predikátu můžete pracovat s hodnotou, která neexistuje – nebyla vyplněna. Ona to tedy vlastně ani není hodnota, o čemž se dozvíte v části Co to je NULL. Zkusme si třeba zjistit, zda máme nějaké zákazníky,...

Obrázek MS Access - Predikát LIKE

18.12.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 5145x

MS Access
SQL

Tento predikát se používá pro stanovení podmínky, která umožní jistou volnost – tedy podmínka může být zadána jako přibližná. Chceme například zjistit, jaké máme zákazníky, jejichž křestní jméno začíná na „Ja“. SELECT *...

Obrázek MS Access - Predikát TOP

17.12.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 6480x

MS Access
SQL

Pomocí tohoto příkazu získáme prvních X záznamů z tabulky, resp. dotazu. Ale pozor - ne všechny databáze tento příkaz podporují. Upozornění: Tento predikát má další specifika, proto si prosím důkladně přečtěte celou...

Obrázek MS Access - Predikát DISTINCTROW

16.12.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 3948x

MS Access
SQL

Tento predikát slouží k odstranění celých duplicitních řádek, nikoli jen duplicitních hodnot. Pro porovnání nejprve vyzkoušíme použití DISTINCT pro zjištění všech křestních jmen zákazníků. SELECT DISTINCT Jmeno FROM...

Obrázek MS Access - Predikát DISTINCT

14.12.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 9296x

MS Access
SQL

Ještě se na chvíli vrátíme k příkazu SELECT. Co když budete chtít znát všechna města, ze kterých jsou vaši zákazníci. Tady filtrování pomocí WHERE nepomůže, proto je tu další pomůcka. Tímto zjistíte ona města, ale ve...

Obrázek MS Access - Příkaz UNION a UNION ALL

13.12.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 20129x

MS Access
SQL

Aby to nebylo tak jednoduché, tak JOIN spojuje tabulky a UNION také. V čem tkví rozdíl? JOIN spojuje tabulky horizontálně (tedy výsledek má více sloupců), kdežto UNION spojuje tabulky vertikálně (výsledek má více řádek)...

Obrázek MS Access - Příkaz CROSS JOIN

11.12.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 4742x

MS Access
SQL

Tento příkaz vytváří kartézský součin – tedy kombinuje všechny hodnoty z jedné tabulky se všemi hodnotami z druhé tabulky. Prakticky to samozřejmě nemá moc valný význam, ale ukážeme si to na stejných tabulkách, jako u...

Obrázek MS Access - Příkaz OUTER JOIN

10.12.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 7454x

MS Access
SQL

Existuje ještě další spojení - OUTER JOIN, které ale MS Access nepodporuje. Nejde o nic jiného, než spojení LEFT a RIGHT JOIN, tedy na obou stranách jsou i řádky, které nemají odpovídající protějšek. Aby se dala tato...

Obrázek MS Access - Příkazy INNER JOIN, LEFT JOIN a RIGHT JOIN graficky

10.12.2012, Vladimír Klaus, navštíveno 5062x

MS Access
SQL

Pokud vytváříte dotaz v design režimu, pak můžete nastavení typu spojení provést i jinak. Nejprve myší přetáhněte řádku IdZakaznika na řádku ID – tím se vytvoří výchozí propojení (INNER JOIN). Poté poklepejte na spojení...