23. 9. 2016, Vladimír Klaus, navštíveno 3417x

SQL Server

Když zálohujete databázi, nabízí se ve výchozím nastavení cesta, která je hned vedle cesty, kde jsou uložené databáze:

c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\

c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\

To může být v řadě případů výhodné, ale pokud se rozhodnete mít zálohy na jiném disku, je velmi otravné při každé akci se zálohami vybírat onu jinou cestu.

Změna se nejlépe provede přes úpravy registru, což je např. pro SQL Server 2016 Developer zde:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQLDEVELOPER\MSSQLServer

Pokud používáte jinou verzi, hledejte zkrátka položku BackupDirectory a tam ji přímo upravte.

Jak nastavit jinou výchozí cestu pro ukládání záloh SQL Serveru, obr. 1

Od této chvíle se bude jak při vytváření, tak třeba při obnově tato cesta rovnou nabízet.

Jak nastavit jinou výchozí cestu pro ukládání záloh SQL Serveru, obr. 2

Cestu k zálohám lze nastavit již během instalace SQL Serveru. Ale to není úplně ideální (v některých případech), protože je daná složka pak hlídaná a dostanete se do ní pouze jako Správce.