17.11.2014, Vladimír Klaus, navštíveno 2311x

Grafika
Photoshop

Každá fotografie by měla být zpracovávána individuálně, s ohledem na obsah, kvalitu snímku nebo účel použití. Občas se ale nevyhneme potřebě hromadně upravit více fotografií. Pokud jsou si hodně podobné a je pravděpodobné, že bychom i při ručním zpracování použili stejná nastavení, nelze proti hromadné úpravě nic namítat.

Zde si povíme o hromadném rozostřování, k čemuž mají všechny zde zmiňované aplikace velmi dobré prostředky.

Photoshop

Ve Photoshopu nejprve musím vytvořit Akci, což je jakési makro – posloupnost několika kroků. Pomocí klávesové zkratky Alt+F9 nebo z menu zvolte:

Window > Actions

Klikněte na ikonku „Create new set“ a nazvěte si ho třeba „Moje akce“. Je to virtuální složka, ve které budete vytvářet jednotlivé akce.

Hromadné rozostřování fotografií

Nyní si otevřeme nějaký pomocný obrázek a zahájíme nahrání akce. Klikněte na ikonku „Create new action“ a vyplňte název akce.

Hromadné rozostřování fotografií

Nyní stiskněte Record a proveďte přesně následující kroky:

  • Filter > Blur > Motion Blur…
  • Vyplňte požadované nastavení – třeba 0 – 30 px a potvrďte (pomocný obrázek se rozostří)
  • File > Save as…
  • Vyplňte opět nějaký pomocný název souboru, vyberte typ a potvrďte (rozostřený obrázek se uloží)
  • Nyní okno s obrázkem zavřete

Paleta akcí bude nyní vypadat takto. Klikněte na ikonku „Stop playing/recording“. Tím se nahrávání akce ukončí a budete ji moci použít pro hromadné rozostření.

Hromadné rozostřování fotografií

A nyní zvolte z menu

File > Automate > Batch…

Dle obrázku nastavte vše potřebné – tedy vyberte před chvílí vytvořenou akci, zvolte zdrojovou složku, kde máte připravené fotky a také vyberte cílovou složku. Hlavně nezapomeňte zaškrtnout „Overide Action Save As Commands“-  jinak by se doostřené obrázky ukládaly pořád pod stejným názvem.

Hromadné rozostřování fotografií

Potvrďte OK a nyní už vidíte, jak Photoshop provádí hromadné rozostření.

Zoner Photo Studio

V Zoner Photo Studiu si nejprve zvolte složku se zdrojovými obrázky a pak použijte příkaz z menu nebo klávesovou zkratku Ctrl+Q.

Upravit > Hromadný filtr…

V pravém horním rohu klikněte na zelené plus.

Hromadné rozostřování fotografií

A v dialogu nyní vyberte Rozmazat a potvrďte.

Hromadné rozostřování fotografií

V pravém horním rohu vidíte zvolený filtr, uprostřed pak jeho parametry, které můžete ještě upravit. Pak už stačí pouze kliknout na tlačítko „Aplikovat na vše“.

Hromadné rozostřování fotografií

Na rozdíl od Photoshopu zde nemůžete zvolit cílovou složku a zdrojové soubory budou po rozmazání přepsány! Na to vás ale ZPS upozorní.

Hromadné rozostřování fotografií

Poznámka: Pokud byste přesto chtěli zvolit jinou cílovou složku, volit kvalitu JPG, případně měnit rozměry, museli byste přidat další filtry.

Po potvrzení už probíhá hromadné rozmazávání a ukládání souborů.

IrfanView

V případě prohlížeče IrfanView bude možné provést hromadné doostření přímo z prostředí prohlížeče, ale také pomocí dávkového souboru.

Interaktivní převod

Spusťte prohlížeč a pomocí klávesové zkratky „B“ nebo z menu vyberte

Soubor > Dávková konverze…

Zvolte vstupní složku, kde máte obrázky a použijte tlačítko „Přidat vše“, protože konverze se bude provádět na soubory uvedené v dolním okně, nikoliv na obrázky, které jsou jen zobrazené v horní části! Nastavte výstupní formát, případně i s parametry a také nezapomeňte nastavit výstupní složku.

Hromadné rozostřování fotografií

Nyní máme sice připravené obrázky, ale ještě schází funkce na rozostření. Tu najdete pod tlačítkem „Nastavit rozšířené volby“. Nastavte nějakou výchozí hodnotu „Filtr Blur“ a potvrďte.

Hromadné rozostřování fotografií

Nyní už můžete spustit hromadnou konverzi tlačítkem „Spustit dávku“.

Hromadné rozostřování fotografií

Průběh i výsledek převodu je vypisován do okna.

Hromadné rozostřování fotografií

Převod pomocí dávkového souboru

Hromadný převod pomocí dávkového souboru vyžaduje několik kroků. Tím prvním je především to, abyste si nejprve v IrfanView zkusili (nastavili) interaktivní převod. Tím se totiž veškeré parametry uloží do konfiguračního souboru i_view32.ini a ten budeme potřebovat.

Předpokládám tedy, že to máte vyzkoušené a nyní je třeba tento soubor najít. Soubor budete mít buď přímo u aplikace, nebo někde v dokumentech – jeho umístění se volí při instalaci. Až soubor najdete, uložte ho do nějaké pracovní složky – v mém ukázkovém případě to je c:\Temp\IrfanView.

Do stejné složky zkopírujte zdrojové JPG obrázky.

A ve stejné složce také založte nový textový soubor a pojmenujte ho třeba HromadneRozostreni.cmd. Do něj vložte text, který je uveden níže.

Hromadné rozostřování fotografií

Nyní si ho krátce vysvětlíme.

Prvním příkazem vytvoříte proměnnou, ve které bude cesta k prohlížeči. Pokud ho máte nainstalovaný jinam, upravte to dle vaší situace.

set IV="c:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe"

Další příkaz vytváří proměnnou s cestou ke zdrojovým obrázkům a to včetně masky pro JPG soubory.

set ZdrojovaCesta=c:\Temp\IrfanView\*.jpg

Nyní připravíme proměnnou pro cílovou cestu, včetně speciální masky pro pojmenování výstupních souborů – v tomto případě se budou jmenovat stejně jako zdrojové soubory.

set CilovaCesta=c:\Temp\IrfanView\Rozostreno\$N.jpg

Pro jistotu vytvoříme cílovou cestu.

md c:\Temp\IrfanView\Rozostreno\

A konečně příkaz na spuštění konverze. Je to vlastně zavolání prohlížeče s několika parametry – s cestou, kde je INI soubor, pak informace o tom, že se mají použít rozšířené volby a nakonec i kam se budou převedené soubory ukládat.

%IV% %ZdrojovaCesta% /ini=c:\Temp\IrfanView\ /advancedbatch /convert=%CilovaCesta%

Nyní už jen stačí na dávkový soubor HromadneRozostreni.cmd poklepat a vyčkat, než se objeví, že dávka byla dokončena.