15.08.2016, Vladimír Klaus, navštíveno 3808x

SQL
SQL Server

V návaznosti na nedávný článek popisující, jak se zjistí velikost polí všech tabulek, nyní uvádím další malý SQL skript na zjištění počtu záznamů v jednotlivých tabulkách.

SELECT
  o.Name as NazevTabulky,
  i.rowcnt PocetZaznamu
FROM sysobjects o
JOIN sysindexes i
ON o.id=i.id
WHERE o.xtype = 'u' and i.indid in (0,1)
ORDER BY o.name

Výsledek pak může vypadat třeba takto:

MS SQL Server - zjištění počtu záznamů ve všech tabulkách