Obrázek MS Access - Přetypování čísla na text

18. 2. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 9768x

MS Access
SQL

K čemu se vlastně přetypování hodí? Důvodem může být potřeba připojit k nějaké číselné hodnotě text. A sečíst či spojit číslo a text nelze. Proto se nejprve číslo převede na text. Upozornění: MS Access toto přetypování...

Obrázek MS Access - Příkaz INTERSECT

11. 2. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 9822x

MS Access
SQL

Tento příkaz umí vyhledat záznamy, které se vyskytují jak v prvním, tak i v druhém dotazu. Je to zkrátka klasický průnik. MS Access tento příkaz ale nezná, ale jak už bylo několikrát zmíněno, je zde náhrada. A tou je...

Obrázek MS Access - Funkce CHOOSE

4. 2. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 3526x

MS Access
SQL

Tato funkce vrátí jednu ze seznamu hodnot, dle zadaného indexu – pořadí. Pořadí musí začínat 1. Mějme tedy tabulku objednávek a budeme chtít pro první tři (přesněji řečeno ty tři, jejichž ID = 1, 2 a 3) připravit...

Obrázek MS Access - Funkce SWITCH

4. 2. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 4406x

MS Access
SQL

Funkce vrátí různé hodnoty na základě více podmínek. Ukážeme si to na příkladu, kde zadáme tři podmínky na výši částky objednávky a podle toho, která podmínka bude splněna, nám funkce vrátí různé textové vyhodnocení...

Obrázek MS Access - Funkce REPLACE

28. 1. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 6770x

MS Access
SQL

Tato funkce umožňuje nahradit v zadaném textu nějakou část jiným textem. V případě MS Accessu se dá dokonce určit, odkud se má začít nahrazovat a kolikrát. My si ale ukážeme základní použití, kdy nahradíme předvolbu...

Obrázek MS Access - Sloupcové aliasy

8. 1. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 4547x

MS Access
SQL
SQL Server

Jiné pojmenování sloupce je velmi užitečné při používání agregačních funkcí. Sloupec s výsledkem takové funkce může být pojmenován třeba Expr1000, což není zrovna pěkné. Pokud použijete dokonce funkcí více, stává se...

Obrázek MS Access - Tabulkové aliasy

7. 1. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 4235x

MS Access
SQL
SQL Server

V řadě případů je dobré (nebo dokonce nutné) nahradit název tabulky aliasem – tedy zpravidla kratším názvem, což může být i jedno písmeno. Kromě toho, že je to kratší, daleko snadněji se pak změní název tabulky, protože...

Obrázek MS Access - Co to je ID typu Automatické číslo

5. 1. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 5239x

MS Access
SQL

To je sloupec, který by měla mít každá tabulka. Je to číselná hodnota, většinou začínající 1. Při každém vložení nového záznamu se zvýší o jedničku, takže se zajistí unikátnost této hodnoty. A pokud smažete záznam s...

Obrázek MS Access - Používání uvozovek, apostrofů a středníků

4. 1. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 5077x

MS Access
SQL

Textové řetězce je třeba uvádět v uvozovkách nebo apostrofech. Upozornění: Uvozovky i apostrofy musí být vždy klasické, rovné – "text", nikoliv „text“ nebo ‚text‘ Řada databází umožňuje použít obojí, je třeba vyzkoušet....

Obrázek MS Access - SQL příkazy nejsou case-sensitive

2. 1. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 3663x

MS Access
SQL

V celé příručce se snažím dodržovat zásadu, že SQL příkazy jsou psány velkými písmeny. Je to ale pouze pro zpřehlednění, protože následující dva příklady jsou zcela ekvivalentní. SELECT ID, Prijmeni FROM Zakaznici WHERE...