12. 12. 2013, Vladimír Klaus, navštíveno 4988x

Delphi

Znáte to. Používáte množinu nějakých prvků pro interní účely a najednou někoho napadne, že by ty údaje chtěl zobrazovat.

Delphi RTTI

TStavOvereni = (soNovy, soNeniKorektni, soValidni, soValidniSDetaily, soNeniValidni, soChyba);

Nikdy jsem RTTI (Run-Time Type Information) nepotřeboval, ale toto je přesně ta chvíle, kdy se to bude hodit. Buď budete složitě programovat převodní funkci, nebo rovnou zobrazíte název prvku.

Od této chvíle se snažím jednotlivé prvky nazývat relativně normálně, abych si ušetřil programování pomocné funkce. Převod zařídí volání funkce GetEnumType.

uses
 TypInfo;

type
 TStavOvereni = (soNovy, soNeniKorektni, soValidni,
  soValidniSDetaily, soNeniValidni, soChyba);

var
 Stav: TStavOvereni;
 StrStav: string;

begin
 Stav:=soNeniKorektni;
 StrStav:=GetEnumName(TypeInfo(TStavOvereni), integer(Stav)); 
 //--StrStav bude obsahovat 'soNeniKorektni'
end;

Určitě by se výstup dal ještě více polidštit, což ale znamená změnu v pojmenování jednotlivých prvků.

uses
 TypInfo;

type
 TStavOvereni = (soNovy, soNeni_korektni, soValidni,
  soValidni_s_detaily, soNeni_validni, soChyba);

var
 Stav: TStavOvereni;
 StrStav: string;

begin
 Stav:=soNeni_korektni;
 StrStav:=GetEnumName(TypeInfo(TStavOvereni), integer(Stav));
 StrStav:=MidStr(StrStav, 3, maxint);
 StrStav:=StringReplace(StrStav, '_', ' ', [rfReplaceAll]);
 //--StrStav bude obsahovat 'Neni korektni'
end;

Samozřejmě můžete jít v některých jednodušších případech ještě dále a nadefinovat typ třeba takto. Pak je práce s prvky ještě snazší. Tedy až do chvíle, než se rozhodnete aplikaci lokalizovat. :-)

type
 TStavOvereni = (Nový, Nekorektní, Starý);

Velice podrobné povídání o RTTI najdete zde:

http://www.blong.com/Conferences/BorConUK98/DelphiRTTI/CB140.htm