09.04.2019, Vladimír Klaus, navštíveno 1189x

Knihy
Osobní rozvoj

Menší a nepříliš rozsáhlá knížka, která má ale moc pěkný potenciál a umí vypíchnout řadu zásadních věcí, které ovlivňují náš život a se kterými se často setkáváme, kterým čelíme a se kterými si i často neumíme poradit.

Je rozdělena do 8 kapitol, probírající řadu zajímavých témat, včetně správných a špatných postojů, které k nim můžete zaujmout. Mezi témata patří sebedůvěra, entuziasmus, dosažitelné cíle, motivace, pozitiva, odvaha, chybování apod. Je tam i velká řada příkladů a pokud budete nad tím trochu dumat, jistě najdete podobnosti buď přímo u sebe nebo u svých známých, kolegů apod.

Asi nikoho nepřekvapí, že sebedůvěra je opravdovým základem, pokud chcete žít onen úspěšný a plnohodnotný život. A pokud disponujete navíc entuziasmem (vnitřní bůh či zdroj, nadšení...), máte velký náskok a naději, že se vám to podaří. K tomu přidejte dosažitelné cíle (ne moc snadné, ne příliš složité), které vás budou bavit, a zase budete o kus blíž. Báječnou výhodou je, když vás pohání také vnitřní motivace, tedy něco, co nepotřebuje vnější podněty, jako jsou peníze, úspěch, kariéra.

Knihu mám z velké části podtrhanou, protože skvělých postřehů obsahuje skutečně hodně. Ale nechci zde zabíhat do dalších podrobností, protože opravdu stojí za přečtení.

Závěrem je třeba podotknout, že kniha je z roku 2012 a nenapsal ji tedy přímo Dale Carnegie, ale vydala ji asociace, která nese jeho odkaz a dále rozvíjí jeho myšlenky. Tedy na základě zápisků a případových studií vytvořila zcela nový text, upravený pro 21. století. Ale to nic neubírá na faktu, že se velmi dobře čte a nutí vás k zamyšlení i ke konkrétním činům.